Woon-werkverkeer thuiswerker ook privé voor de btw

Als een auto van de zaak ook privé gebruikt wordt, moet er voor de btw een correctie plaatsvinden. Het woon-werkverkeer wordt daarbij als privé aangemerkt. De Hoge Raad heeft nu beslist hoe dat zit bij thuiswerkers met een auto van de zaak.

Btw-correctie privégebruik

Auto van de zaak

De btw op de aanschaf, het onderhoud en het gebruik van de auto van de zaak kan eerst volledig in aftrek worden gebracht, voor zover de auto wordt gebruikt voor met btw belaste prestaties. Omdat de auto ook privé wordt gebruikt, moet er echter voor het privégebruik jaarlijks een btw-correctie worden gemaakt.

Forfait van 2,7%

In beginsel moet u een btw-correctie aangeven van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Als de auto dus een cataloguswaarde heeft van € 50.000, moet er ieder jaar een btw-correctie plaatsvinden van € 1.350. Dat is dus jaarlijks een flink bedrag.

Forfait van 1,5%

Vanaf het vijfde kalenderjaar na het jaar van aankoop van de auto geldt er een percentage van 1,5%. De btw op de aanschaf wordt dan geacht verrekend te zijn, waardoor het percentage daalt.

Op basis van het werkelijk gebruik

Daarnaast is het altijd mogelijk om aan te tonen dat de btw-correctie op basis van het forfait te hoog is. Hiervoor moet u inzicht hebben in het totaalaantal gereden kilometers, het aantal zakelijke kilometers en de jaarlijkse kosten voor de auto waarop btw is verrekend. Tel hierbij ook jaarlijks 20% van de btw op de aanschaf mee in de eerste vijf jaar. Hierbij geldt ook woon-werkverkeer voor de btw als privégebruik.

Wat heeft de Hoge Raad nu beslist?

Woon-werkverkeer thuiswerkers

Het woon-werkverkeer kwalificeert ook bij veel thuiswerken als privégebruik, heeft de Hoge Raad beslist. Dat werknemers kunnen thuiswerken, wijzigt het karakter van de ritten niet die zij maken tussen hun woning en het kantoor van hun werkgever als zij niet thuis maar op kantoor werken.

Wat speelde er in deze zaak?

De zaak voor de Hoge Raad ging om een werkgever die aan een deel van de werknemers een personenauto ter beschikking heeft gesteld. De werkgever staat toe dat de desbetreffende werknemers de personenauto ook voor privédoeleinden gebruiken. De werkgever stelt aan de werknemers tevens verschillende technische middelen beschikbaar, zoals een mobiele telefoon, een laptop en een internetabonnement. Daarmee is het voor de werknemers mogelijk locatieonafhankelijk te werken. De werkgever vindt dat het woon-werkverkeer van de werknemers voor de btw niet als privégebruik kan worden aangemerkt. Hij vindt dat er sprake is van een uitzonderingssituatie als bedoeld in het arrest van het Europees Hof van Justitie van 16 oktober 1997.

Geen uitzonderingssituatie

De Hoge Raad oordeelt dat werknemers een deel van hun werkzaamheden thuis kunnen uitoefenen, niet meebrengt dat deze uitzondering zich voordoet. De mogelijkheid voor werknemers om thuis te werken, brengt geen wijziging in het karakter van de ritten die zij maken tussen hun woning en het kantoor van hun werkgever als zij niet thuis maar op kantoor werken. Dat hun huis op andere momenten een plaats is waar zij hun werkzaamheden uitoefenen, doet hieraan niet af.

 

 

 

 

Bron indicator tips en advies