Familiehypotheek alternatief voor jubelton?

Nu de jubelton is afgeschaft, overwegen veel ouders hun kinderen te helpen met een familiehypotheek. Maar wat verstaan we hier precies onder? Wat zijn de voor- en nadelen en waar moet u zeker op letten?

Sinds dit jaar is de jubelton echt helemaal passé. De woningmarkt is echter nog steeds erg gespannen en dus overwegen veel vermogende ouders hun kroost met een woning te helpen via een zogenaamde ‘familiehypotheek’. Wat is daarbij allemaal van belang?

Familiehypotheek

Onder een familiehypotheek verstaan we in het algemeen een hypotheek die wordt afgesloten bij een familielid, meestal de ouders, in plaats van bij de bank. Dat kan voor het hele aankoopbedrag van een woning zijn of voor een gedeelte, waarbij de bank de rest financiert. Met een familiehypotheek kunnen kinderen aan een woning geholpen worden, maar een familiehypotheek kent daarnaast ook nog enkele voordelen.

Welke rente?

Bij het bepalen van de rente is van belang dat deze zo veel mogelijk zakelijk blijft, dus ongeveer wat een bank zou rekenen. Daarbij mag u echter wel een hoger of juist lager percentage in rekening brengen als dit vanuit zakelijke motieven te rechtvaardigen is. Denk aan de situatie dat een kind nog geen vaste aanstelling heeft of dat de bank al een recht van eerste hypotheek heeft. Het risico op wanbetaling is dan groter, dus is een hogere rente te verdedigen. Hoe hoog de rente uiteindelijk wordt, is van meer factoren afhankelijk, zoals de looptijd en welke aflossingsvorm er wordt afgesproken.

Rente aftrekbaar en belast

Houd voor ogen dat de rente van een familielening gewoon aftrekbaar is als er aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Zo moet de lening daarvoor onder meer minimaal lineair of annuïtair in 30 jaar worden afgelost. Een hoge rente is in dat opzicht dus voordelig, want dit leidt tot een hoge aftrek in box 1. Deze rente is bij de ontvangers ervan, meestal de ouders, belast in box 3. Daarbij wordt voor 2024 uitgegaan van een forfaitair rendement van 6,04% waarover 36% belasting moet worden betaald. Dat is fors, maar vergeleken met de huidige spaarrente zal een familielening ook voor hen voordeliger uitpakken.

Rente terugschenken?

Gelet op het hiervoor genoemde is het voordelig een zo hoog mogelijk rentepercentage af te spreken en dit geheel of deels weer terug te schenken. Door daarbij gebruik te maken van de jaarlijkse schenkvrijstelling, voor kinderen € 6.633 in 2024, kan dus de rente geheel of deels onbelast worden teruggeschonken, terwijl deze wel integraal bij het kind aftrekbaar is.Zorg er bij deze constructie overigens wel voor dat er geen verband is tussen de rente en de schenking. Maak beide bedragen los van elkaar over en ga deze ook niet met elkaar verrekenen om discussie met de fiscus te voorkomen.

Samen met de bank?

Ook aan een gedeeltelijke financiering via een familielening zitten voordelen. Zo zal een bank eerder bereid zijn een woning gedeeltelijk te financieren als ook een andere partij, de ouders, een deel financieren, omdat dan het risico beperkter is. Dit zal zich bovendien kunnen vertalen in een lagere rente.

Wat kunt u hiermee?

Zoals blijkt, zijn met het afschaffen van de jubelton nog niet alle mogelijkheden verdwenen om uw kind(eren) financieel te steunen bij de aankoop van een woning en hier fiscaal zo voordelig mogelijk mee om te springen. Zorg er wel voor dat u de afspraken inzake de financiering goed vastlegt en bij voorkeur door een notaris laat bekrachtigen. Dit schept vertrouwen voor de toekomst.

 

 

 

Bron indicator tips en advies