Laadkosten elektrische auto van de zaak

Het aantal elektrische auto’s stijgt gestaag. Ook veel werkgevers kiezen ervoor om hun medewerkers te voorzien van zo’n geheel elektrisch of hybride voertuig. Hoe zit het dan met de kosten van elektriciteit om de auto te laden?

Kosten auto van de zaak

Bij een auto van de zaak is het toegestaan dat de werkgever alle kosten van deze auto voor zijn rekening neemt.

Bijtelling voor privégebruik

Bij een privégebruik op jaarbasis van meer dan 500 kilometer wordt bij de werknemer een bepaald percentage van de cataloguswaarde van de auto als bijtelling bij het loon geteld, waarover vervolgens loonbelasting wordt ingehouden. Voor de elektrische of hybride auto gelden er lagere tarieven voor de bijtelling dan bij een ‘gewone’ auto.

Benzinekosten

Bij de ‘gewone’ auto van de zaak kan de werknemer alle benzinekosten door de werkgever laten vergoeden. Dat kan op declaratiebasis, maar het komt ook voor dat de tankkosten via een benzinepas rechtstreeks aan de werkgever worden gefactureerd.

Laadkosten elektrische auto van de zaak

Laadpas

Ook bij de elektrische auto van de zaak kan de laadpas op naam staan van de werkgever. De laadkosten worden dan eveneens direct aan de werkgever in rekening gebracht.

Onbelaste laadpaal thuis.

Maar wat te doen met de laadkosten thuis? Het is mogelijk dat de werkgever bij de werknemer thuis onbelast een laadpaal op kosten van de zaak laat aanbrengen. Deze laadpaal wordt dan geacht onderdeel uit te maken van de terbeschikkingstelling van de elektrische auto en in de fiscale bijtelling te zijn inbegrepen. Ook in het geval dat de werknemer deze laadpaal op eigen naam aanschaft, kan hij toch de kosten daarvan door de werkgever onbelast laten vergoeden. De laadkosten worden dan wederom ofwel rechtstreeks, dan wel op declaratiebasis doorbelast aan de werkgever.

Opladen thuis

Veel werknemers met een elektrische auto van de zaak beschikken echter niet over zo’n door de werkgever aangebrachte laadpaal. Soms is het zelfs technisch of praktisch niet mogelijk om zo’n laadpaal bij de woning van de werknemer te installeren. Het opladen thuis gebeurt dan veelal ‘gewoon’ met de stekker in het eigen elektriciteitsnetwerk van deze werknemer thuis. De werknemer kan de laadkosten in dat geval aflezen op een apart in de meterkast te monteren kilowattmeter. Is daarvoor een aanpassing aan de meterkast thuis bij de werknemer nodig, dan mag de werkgever ook deze kosten onbelast integraal voor zijn rekening nemen, net zoals dat dus het geval is bij het aanbrengen van een laadpaal thuis. Vervolgens kan de werknemer de gebruikte stroom, vermenigvuldigd met het normale elektriciteitstarief dat bij deze werknemer van toepassing is, declareren bij de werkgever en onbelast vergoed krijgen.

Privéauto

Niet meer dan € 0,19/km

Staat de auto echter op naam van de werknemer of heeft de werknemer een private leasecontract afgesloten, dan kan de werknemer enkel € 0,19 per gereden zakelijke kilometer bij de werkgever declareren en dus geen laadkosten. Dat geldt ongeacht of de werknemer gebruikmaakt van een laadpaal thuis, dan wel van een laadplek elders. Wordt er door de werkgever meer vergoed, dan is dat meerdere belast loon voor de werknemer.

Vrije ruimte

De werkgever kan ervoor kiezen om meer dan deze € 0,19 te vergoeden en dat meerdere als eindheffingsloon ten laste van de eventueel beschikbare vrije ruimte te laten komen. Wordt deze vrije ruimte overschreden, dan is daarover 80% eindheffing door de werkgever verschuldigd.

 

 

 

 

Bron: Indicator Tips En Advies