Investeringsfaciliteiten op tijd aanvragen

Ook in 2018 kunt u weer in aanmerking komen voor een fiscale tegemoetkoming voor investeringen in bedrijfsmiddelen die energie besparen of die op een andere manier goed zijn voor het milieu. U moet wel de juiste procedure volgen. Lees meer

Leeghalen BV bestraft

Te hoge managementvergoeding

Als DGA/bestuurder kunt u aansprakelijk worden gesteld, indien als gevolg van een dividenduitkering of terugbetaling van aandelenkapitaal uw bedrijf in financiële problemen raakt. Een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam maakt duidelijk dat ook een te hoge managementvergoeding tot privéaansprakelijkheid kan leiden. Lees meer

Gebruikelijk loon, benut de 25%-marge

Komt u als directeur-grootaandeelhouder niet weg met een gebruikelijk loon van € 45.000,-, dan moet bij het hoger vaststellen ervan rekening worden gehouden met de doelmatigheidsmarge. Wat is dit? Wat scheelt dit per saldo in uw geval?
Lees meer

Het DGA-pensioen verdwijnt

Het ‘pensioen in eigen beheer’ kan vanaf begin 2017 niet meer verder opgebouwd worden. Er is een fiscale bonus als u besluit tot afkoop. Welke stappen zet u?
Lees meer

Einde pensioen in eigen beheer

Op Prinsjesdag is bekendgemaakt dat er vanaf 1 januari 2017 geen verdere opbouw meer mag plaatsvinden van het pensioen in eigen beheer. Hoe zien de plannen eruit? Wat betekent dit voor uw pensioenvoorziening? Lees meer

Lager gebruikelijk loon voor startende DGA’s

De staatssecretaris heeft bekendgemaakt dat de gebruikelijk loonregeling voor start-ups wordt versoepeld. Waar een ‘gewone’ DGA in 2016 minimaal een salaris van € 44.000,- moet hebben, wordt deze norm per 1 januari 2017 voor start-ups gewijzigd.
Lees meer

Speculeren met overtollige cashflow uit uw BV?

Speculeren met bedrijfsvermogen als er genoeg cashflow is? Het klinkt helemaal niet zo vreemd, zeker als er overtollige liquiditeiten in het bedrijf aanwezig zijn die niet meteen nodig zijn. Maar dat ligt toch even iets anders. Waarom?
Lees meer