Auto van de zaak fiscaal zelf veilig overnemen?

Wanneer u als ondernemer (eenmanszaak, Vof) uw auto zowel zakelijk als privé gebruikt, dan is de auto fiscaal keuzevermogen. U mag kiezen of deze auto privévermogen of ondernemingsvermogen is. Wat moet u hierover nu weten?

Ondernemingsvermogen

Deze keuze heeft fiscaal een flinke impact. Wanneer u uw auto tot uw ondernemingsvermogen rekent, dan kunt u alle kosten (brandstof, verzekering, onderhoud, afschrijving) aftrekken van uw winst. Wel krijgt u te maken met een bijtelling indien u de auto voor meer dan 500 kilometer op jaarbasis ook privé gebruikt.

Privévermogen

Kiest u ervoor uw auto tot uw privévermogen te rekenen, dan krijgt u niet te maken met een bijtelling. De kosten van de auto mag u echter ook niet zakelijk nemen. Enige uitzondering hierop is een kilometervergoeding van € 0,19 die u zakelijk mag opvoeren voor de zakelijke kilometers die u met de auto maakt.

Opnieuw kiezen?

In het jaar waarin u de auto koopt en in gebruik gaat nemen, moet u deze keuze maken. In de regel geldt dat het voor nieuwere auto’s gunstig is deze op de zaak te zetten vanwege de hoge afschrijvingslasten. Voor auto’s ouder dan vier à vijf jaar is allocatie als privévermogen meestal aantrekkelijker. Uiteraard is dit afhankelijk van de specifieke omstandigheden waaronder het aantal gereden kilometers, de aanschafprijs en de cataloguswaarde van de auto.

Bijzondere omstandigheid

Soms bedenkt een ondernemer zich en beseft hij (te laat) dat hij zijn auto liever wel/niet tot zijn ondernemingsvermogen wil rekenen. Een nieuwe keuze mag echter alleen als er een bijzondere omstandigheid is. Bijvoorbeeld een ingrijpende wijziging in het gebruik van de auto (= functiewijziging van het bedrijfsmiddel). In een recente uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wordt duidelijk dat u goed moet onderbouwen dat er sprake is van een dergelijke wijziging. In deze rechtszaak gaat het om een ondernemer die een gebruikte Audi S8 Quattro op de zaak koopt. Hij besluit uiteindelijk dat de auto beter op privé kan staan en verkoopt deze aan zichzelf. De verkoopprijs is een stuk lager dan de boekwaarde, waardoor er een aanzienlijk boekverlies ontstaat.

De fiscus accepteert dit boekverlies niet. Volgens hem is er geen sprake van een bijzondere omstandigheid die rechtvaardigt dat de auto mag worden overgebracht op het privévermogen. Dit betekent bovendien dat er over de Audi een bijtelling moet worden betaald.

Tijdens de rechtszaak blijkt dat de ondernemer geen kilometeradministratie heeft, waaruit blijkt dat het gebruik van de auto ingrijpend is veranderd. Wel heeft hij van zichzelf een verklaring door een notaris laten vastleggen dat hij de auto na de overdracht nog enkel voor privéritten heeft gebruikt. Ook enkele medewerkers verklaren dat hij hun zakelijke auto regelmatig heeft gebruikt om naar klanten te rijden.

Al met al kan hij niet bewijzen dat hij de auto na de overdracht niet meer zakelijk heeft gebruikt. Voor de verreden kilometers in die periode kan hij maar deels een privé-gerelateerde verklaring geven. De rechter oordeelt dat de auto gewoon zakelijk moet blijven. Het boekverlies wordt niet geaccepteerd. Een bijtelling voor het privégebruik is verplicht.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies