Controle op inkopen en verkopen 

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft recentelijk bij doorzoekingen in de buurt van Nijmegen twee personen aangehouden. De FIOD heeft beslag gelegd op de (fysieke en digitale) boekhouding, een bankrekening, een woning, twee auto’s, horloges en contanten. Bij een boekencontrole van de fiscus kwam naar voren dat de administratie van de vennootschap van de verdachte ernstige gebreken vertoonde. De fiscus vermoedt dat er daardoor te weinig belasting is aangegeven en afgedragen. Er werd tweedehands apparatuur (in)gekocht en verkocht. 

Facturen

Uit de aanwezige facturen is gebleken dat er méér apparatuur is ingenomen dan er volgens verkoopfacturen en de boekhouding is verkocht. Er is dus te weinig btw (omzetbelasting) aangegeven en afgedragen. De FIOD heeft ook een strafrechtelijk onderzoek opgestart. Men vermoedt dat de tweedehands apparatuur zelf is verkocht en dat aldus de gerealiseerde verkoopomzet daarvan in eigen zak is gestoken. Dus is er te weinig inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting betaald voor circa € 250.000,-. Ook de administrateur staat onder verdenking in deze zaak. Fraude met belastingafdrachten werkt concurrentievervalsend voor bedrijven die wel correct belasting betalen. Ook ondermijnt fraude het rechtvaardigheidsgevoel en het vertrouwen in de overheid. Dus staat de aanpak hiervan met stip op de werklijst van de fiscus. 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies