Vanaf 2020 de BV in, of nog wachten?

Het fiscale stelsel wijzigt ook weer vanaf 2020. Stel, u heeft plannen om over te stappen naar een BV. Wat is dan wijsheid gezien die fiscale wijzigingen?

Tarieven VPB dalen

Voor winsten over de eerste € 200.000 betaalt een BV in 2019, 2020 en 2021, respectievelijk: 19, 16,5 en 15%. Over het meerdere bedragen de tarieven in 2019, 2020 en 2021, respectievelijk: 25, 22,55 en 20,5%.

Afbouw aftrekposten

Vanaf 2020 mag u naast de reeds beperkte aftrek van hypotheekrente, de persoonsgebonden aftrekposten, de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, meewerkaftrek, stakingsaftrek, aftrek S&O), de MKB-winstvrijstelling en de terbeschikkingstellingsvrijstelling niet meer tegen het toptarief aftrekken. Indien uw box 1-inkomen vanaf 2020 boven de € 68.507 komt, heeft de afbouw gevolgen voor de belastingheffing. Mede door de afbouw van de aftrekposten kan een overstap naar de BV interessanter worden.

Tarief 2020 2021 2022 2023
Max. aftrektarief overige aftrekposten 46% 43% 40% 37,05%

Daling toptarief inkomstenbelasting

In de komende jaren gaan de tarieven in de inkomstenbelasting dalen. Is dat interessant?

De DGA profiteert voor wat betreft zijn gebruikelijk loon van de lagere tarieven in box 1. Daarbij heeft de afbouw van de aftrekposten voor de ondernemersfaciliteiten geen gevolgen voor de DGA.

De overstap naar een BV kent natuurlijk nog meer beslissingsfactoren dan alleen maar de belastingdruk, zoals civiele aansprakelijkheid, de extra kosten bij een BV en de (hogere) ab-heffing (box 2).

Omslagpunt

De vraag bij welke winst de BV fiscaal voordeliger is, is persoonsgebonden. Gemiddeld kunt u stellen dat het omslagpunt rond de € 150.000 ligt. Door de fiscale wijzigingen komt dit omslagpunt lager uit.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies