De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2021

Per eind 2020 viel er bij veel ondernemers de voorlopige aanslag inkomstenbelasting weer op de mat. U moet alert zijn dat deze correct is vastgesteld. Hoe?

Voorlopige aanslagen (VA) 2021

De meeste ondernemers hebben de voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen 2021 en de VA inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2021 ontvangen. Door het opleggen hiervan neemt de Belastingdienst een voorschot op de door u te betalen IB/PVV 2021 en Zvw 2021. Waar moet u op letten?

Verandert uw inkomen in 2021?

De Belastingdienst stelt de VA 2021 vast op basis van de laatst bekende gegevens, zoals de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2019. Heeft u echter de VA 2020 gewijzigd, omdat u bijv. in 2020 meer of minder winst heeft gemaakt, dan gaat de Belastingdienst hiervan uit. Tip. Omdat u bijv. nu al weet dat u in 2021 meer winst gaat maken, wijzig dan uw voorlopige aanslag. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag 2021 terug of bij moet betalen.

Coronacrisis

In 2020 zijn er door het kabinet een aantal fiscale maatregelen getroffen. Zo moet u met een tweetal fiscale maatregelen rekening houden als u uw voorlopige aanslag 2021 controleert.

  1. Betaalpauze hypotheek. U kunt tot 1 april 2021 bij uw hypotheekverstrekker een betaalpauze van maximaal twaalf maanden aanvragen voor uw hypotheek. Maakt u in 2021 gebruik van een betaalpauze, dan is in de meeste gevallen de hypotheekrente die u niet in 2021 betaalt ook niet aftrekbaar in 2021. Of de niet betaalde hypotheekrente wel of niet aftrekbaar is, kunt u navragen bij uw hypotheekverstrekker. Is de niet betaalde hypotheekrente niet aftrekbaar in 2021, wijzig dan de voorlopige aanslag 2021. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag 2021 terug of bij moet betalen.
  2. Urencriterium. Voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 30 september 2020 mocht u ervan uitgaan dat u 24 uur per week aan uw onderneming had besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming had besteed. Deze versoepeling geldt voor 2021 niet meer. Kunt u in u in 2021 niet meer voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur, dan komt u niet in aanmerking voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de oudedagsreserve en de meewerkaftrek. Wijzig uw voorlopige aanslag 2021. Zo voorkomt u dat u bij de definitieve aanslag 2021 terug of bij moet betalen.

Te hoog of te laag?

Is de voorlopige aanslag IB/PVV 2021 of Zvw 2021 te hoog of te laag vastgesteld, dan kunt u deze wijzigen. Dit doet u door in te loggen met uw DigiD bij Mijn Belastingdienst. Via Inkomstenbelasting kunt u bij Belastingjaar 2021 een VA inkomstenbelasting aanvragen of wijzigen.

Belastingrente

Een te laag opgelegde VA kan leiden tot 4% belastingrente. Dit kunt u voorkomen door voor het belastingjaar 2021 aangifte te doen voor 1 mei 2022 of om voor 1 mei 2022 een verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2021 in te dienen. Indien de Belastingdienst de gegevens conform uw aangifte c.q. verzoek of wijziging overneemt, betaalt u geen belastingrente.

Betalingskorting

Betaalt u een te betalen voorlopige aanslag 2021 in één keer voor de eerste betaaldatum, dan krijgt u een betalingskorting. Let op! Het percentage van de betalingskorting is vanaf 23 maart 2020 tot en met 31 december 2021 verlaagd van 4 naar 0,01%. Dit percentage is namelijk gekoppeld aan het invorderingspercentage dat vanwege de coronacrisis tijdelijk is verlaagd naar 0,01% tot en met 31 december 2021.

 

 

Bron Indicator Tips En Advies