Wat verandert er dit jaar op fiscaal gebied?

Ook in 2021 verandert er weer het nodige op fiscaal gebied. Dit geldt zowel voor eenmanszaken of maatschappen (IB-ondernemers) als voor praktijken in de BV-vorm. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen?

Algemeen

Inflatiecorrectie

De bedragen voor de inkomstenbelasting en diverse andere belastingwetten worden jaarlijks gecorrigeerd voor de inflatie. Voor 2021 bedraagt de inflatiecorrectie 1,6%. Wijzigingen die uitsluitend voortkomen uit de inflatiecorrectie worden hierna niet vermeld.

Stapeling van wijzigingen

In 2021 zijn er in de inkomstenbelasting en de loonbelasting diverse wijzigingen wat betreft tarieven, heffingskortingen en aftrekposten. De combinatie van maatregelen maakt dat het soms lastig is om de eigen situatie te overzien.  Op watbetekentditvoormij.nl kunt u gemakkelijk opzoeken wat de combinatie van maatregelen in uw situatie betekent.

Wijzigingen inkomstenbelasting

Tarief box 1

Als u in 2021 de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, bedraagt het tarief in box 1 (inkomen uit werk en woning):

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot € 68.508 37,10%
2 vanaf € 68.508 49,50%

Tarief box 2

Over box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) betaalt u:

Jaar Percentage
2021 26,90%
2020 26,25%
2019 25,00%

Tarief box 3

Over box 3 (belastbaar inkomen uit sparen en beleggen) betaalt u:

Jaar Percentage
2021 31%
2020 30%
2019 30%

Het heffingsvrije vermogen is in 2021 verhoogd naar € 50.000 (€ 100.000 voor fiscaal partners.) Daarnaast is bij de vaststelling van het forfaitair rendement rekening gehouden met de lagere spaarrente.

Schijf Box 3 vermogen op peildatum (1 januari 2022) Forfaitair rendement
1 0 – €50.000 1,90%
2 € 50.000 – € 950.000 4,50%
3 € 950.000 en hoger 5,69%

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in de komende jaren geleidelijk afgebouwd. Hiermee moeten de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers kleiner worden. In 2021 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 6.670. In 2020 was dit nog € 7.030.

Wijzigingen vennootschapsbelasting

Eerste schijf opgerekt

De eerste tariefschijf voor de vennootschapsbelasting wordt verhoogd van € 200.000 naar € 245.000 in 2021. Daardoor blijven in 2021 meer bedrijven in de eerste tariefschijf, terwijl deze winst anders (deels) in de tweede tariefschijf zou vallen.

Tariefverlaging

Daarnaast wordt het tarief voor de vennootschapsbelasting voor winsten in de eerste tariefschijf in 2021 verlaagd van 16,5 naar 15%. Het tarief voor winsten die vallen in de tweede tariefschijf blijft 25% in 2021.

Jaar Eerste tariefschijf Tarief eerste schijf Tarief tweede schijf
2021 € 245.000 15,0% 25%
2020 € 200.000 16,5% 25%

Let op! Voor praktijken in de BV-vorm geldt dat het Vpb-tarief weliswaar lager is, maar dat het IB-tarief in box 2 iets verhoogd is.

 

 

Indicator Tips & Advies