Nieuw btw-nummer vanaf 2020, vergeet ook dit niet.

De eenmanszaken wiens btw-nummer nu nog bestaat uit het BSN van de ondernemer, krijgen door de privacywetgeving vanaf 2020 een nieuw btw-nummer. Hoe werkt dat en waar moet u dan rekening mee houden?

Heeft u een eenmanszaak?

Als eenmanszaak krijgt u een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Dit geldt niet voor de BV, Vof, CV, etc. Deze btw-nummers blijven onveranderd.

Btw-identificatienummer

Het btw-identificatienummer (hierna btw-ID) van eigenaren van eenmanszaken bestaat nu nog uit de landcode NL, het burgerservicenummer (BSN) en een toevoeging van drie posities (B01 t/m B99). Het BSN is een vertrouwelijk nummer dat bestemd is voor de communicatie tussen burger en overheid. Als het BSN in kwaadwillende handen valt, kan dit mogelijk leiden tot identiteitsfraude. Het is dus beter het BSN zo min mogelijk openbaar te maken.

Onwenselijk

Omdat u uw btw-ID moet vermelden op facturen die u aan andere ondernemers verzendt en ook op uw website vermeldt indien u via uw website verkoopt of diensten aanbiedt, is het gebruik van een btw-ID dat bestaat uit het BSN niet meer toegestaan.

Privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gaf reeds vorig jaar aan dat de Belastingdienst hiermee de AVG overtrad. De AP heeft de fiscus dan ook per 1 januari 2020 een verwerkingsverbod van deze nummers opgelegd.

Nieuw nummer

Het nieuwe btw-ID dat u heeft ontvangen (het omzetbelastingnummer), vervangt het BSN met negen willekeurige cijfers. Hiermee is uw privacy straks dus beter beschermd. Houd er dus rekening mee dat u vanaf 1 januari dit jaar verplicht bent om dit nieuwe nummer te gebruiken.

Wat moet u doen?

Denk ook hieraan!

Vanaf 1 januari 2020 gebruikt u uw nieuwe btw-ID voor uw zakelijke contacten. Vervang dus uw oude btw-nummer door het nieuwe btw-nummer:

  • op uw factuurpapier (sjabloon), briefpapier, overige digitale sjablonen en overige communicatiemiddelen;
  • op internet indien u via uw website of sociale media verkoopt of diensten aanbiedt;
  • in uw administratiesoftware;
  • in uw kassasysteem (kassabonnetjes met btw).

Doet u ook inkopen in de EU?

Uw leverancier moet vanaf 1 januari 2020 uw nieuwe btw-ID op zijn factuur vermelden en gebruiken bij de opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Uw oude btw-nummer is vanaf 1 januari 2020 niet meer geldig.

Oude nummer

De fiscus blijft voorlopig op zijn interne systemen het op het BSN gebaseerde nummer nog gebruiken. Zo zult u indien u uw btw-aangifte doet via het portaal van de Belastingdienst het op het BSN gebaseerde btw-nummer nog terugzien. Ook in correspondentie die u ontvangt van de fiscus zal dit nummer nog vermeld worden. Dit mag omdat het hier gaat om interne verwerking door de overheid.

Omzetbelastingnummer

Om verwarring te voorkomen, wordt het op het BSN gebaseerde btw-nummer (oude btw-nummer) per 1 januari 2020 omzetbelastingnummer genoemd.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies