Vijf belangrijke nieuwigheden in uw loonadministratie 2020

Naast loonheffingen, premies en de werkkostenregeling, verdient uw loonadministratie natuurlijk ook de nodige aandacht. Daarin hebben namelijk vanaf 2020 ook de nodige veranderingen plaatsgevonden. Wij lichten er vijf voor u uit.

Vijf belangrijke wijzigingen

We hebben voor u de vijf belangrijkste wijzigingen op een rijtje gezet, die van invloed zijn op uw loonadministratie.

  1. De autobijtelling

De autobijtelling voor een elektrische auto die in 2020 voor het eerst op kenteken gezet wordt, bedraagt 8% over de eerste € 45.000 cataloguswaarde. Is de cataloguswaarde hoger, dan is de bijtelling over het meerdere 22%. Voor waterstofauto’s geldt de 8% bijtelling over het hele bedrag van de bijtelling, dus ook voor zover de cataloguswaarde hoger is dan € 45.000.

Voor auto’s die eerder aangeschaft zijn, dus voor 2020, geldt gedurende 60 maanden de bijtelling van het jaar dat deze voor het eerst op kenteken zijn gezet.

  1. Lage-inkomensvoordeel

Het lage-inkomensvoordeel is in 2020 van toepassing op werknemers met een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,29 en niet meer dan € 12,87 per uur.

U kunt per werknemer maximaal nog een voordeel van € 1.000 behalen (dat was maximaal € 2.000 in 2019).

  1. Werkkostenregeling

Ook in de werkkostenregeling zijn er een paar wijzigingen. Voor zover de fiscale loonsom niet hoger is dan € 400.000, mag u de vrije ruimte berekenen op 1,7% van de loonsom (in plaats van 1,2%). U kunt dus maximaal € 2.000 (0,5% van € 400.000) extra belastingvrij geven. Voor zover de loonsom hoger is, blijft het percentage van 1,2% van de loonsom van toepassing.

Daarnaast is nieuw dat de kosten voor een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) per 2020 gericht zijn vrijgesteld. Deze hoeft u dus niet meer in de vrije ruimte te stoppen.

  1. WW-premie veranderd

Per 2020 is de hoogte van de WW-premie per werknemer te bepalen en afhankelijk van zijn soort contract. Voor werknemers met een vast schriftelijk contract en duidelijk afgesproken uren geldt het lage percentage van 2,94%. Voor alle andere gewone werknemers geldt het hoge percentage van 7,94%.

U heeft nog tot 1 april de tijd om een schriftelijke overeenkomst op te stellen, als dat nog niet is gebeurd. Een aanvulling op de arbeidsovereenkomst of zelfs een digitaal getekende overeenkomst is daarvoor ook genoeg. Voor een paar speciaal aangewezen bijzondere groepen werknemers, zoals BBL’ers, geldt ook het lage tarief.

  1. Ziektewetuitkering

Betaalt u een ziektewetuitkering door aan uw werknemers die niet meer in dienst zijn? Denk bijv. aan personen die vanwege hun verhoogde kans op uitval op basis van een no-riskpolis (van het UWV) bij u hebben gewerkt. Dan geldt, wanneer u in 2020 met deze doorbetaling te maken krijgt, dat u geen arbeidskorting meer mag toepassen op deze doorbetaling. Voor nog lopende gevallen uit 2019 of eerder geldt dit niet en blijft de arbeidskorting gewoon van toepassing.

 

 

 

Bron Indicator Tips & Advies