Uitstel betaling verlengen voor 31.12.2020!

Als het gaat om het spreiden van de betaling van belastingschulden, moet u voor 2021 al actie ondernemen. Wat moet u voor het jaareinde regelen?

Eerder al uitstel aangevraagd

Indien u eerder bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd, dan krijgt u nog tot en met 31 december 2020 de tijd om het uitstel te verlengen. Het verzoek voor verlenging van bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen en belastingen waarvoor u eerder uitstel van betaling heeft aangevraagd. De periode van bijzonder uitstel eindigt per 1 januari 2021.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor de verlenging in aanmerking te komen, moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • de bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk;
  • de betalingsproblemen die u heeft, zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan;
  • u heeft voor de belastingschuld waarvoor u het uitstel aanvraagt, voldaan aan de aangifteplicht.

Was de totale belastingschuld op het moment van het eerste verzoek om uitstel € 20.000 of meer, dan heeft u voor de aanvraag van de verlenging een verklaring van een derde deskundige nodig.

Betalingsregeling

U krijgt een betalingsregeling voor belastingschulden die betaald hadden moeten zijn in de periode van 12 maart 2020 tot 1 januari 2021, waarvoor u drie maanden bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen plus voor (pre-corona) belastingschulden waarvoor u verlenging van bijzonder uitstel heeft aangevraagd en waarbij het verzoek om verlenging is toegekend. De totale belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, mag u in 36 maandelijkse termijnen vanaf 1 juli 2021 tot 1 juli 2024 met een vast bedrag afbetalen.

Aanvragen?

U kunt met het online formulier op de website van de Belastingdienst een verzoek (met DigiD) indienen om het bijzonder uitstel van betaling wat u eerder heeft gekregen te verlengen.

BV en betalingsonmacht

Bij een BV geldt het verzoek om uitstel voor belastingen van 12 maart t/m 31 december daarbij tevens als tijdige en rechtsgeldige melding betalingsonmacht. Dit is niet het geval als achteraf blijkt dat u geen hinder ondervond van de coronacrisis.