Verliezen verdampen vanaf 2022 niet meer

In het Belastingplan 2021 is het voorstel opgenomen om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Wat houdt dit voorstel precies in? Wat betekent dit voor u?

Huidige regeling verliesverrekening

Als uw BV in een bepaald jaar verlies maakt, betaalt u in dat jaar geen vennootschapsbelasting.

Achterwaarts

Het geleden verlies mag u verrekenen met de winst van het vorige jaar. Dit kan tot een teruggave van de in dat jaar betaalde vennootschapsbelasting leiden.

Voorwaarts

Als er dan nog verlies resteert, kunt u dit verrekenen met de winsten van de BV in de volgende zes jaren.

Verdampt

Is na deze zes jaar het verlies nog steeds niet verrekend, dan kan dit verlies niet meer verrekend worden met winsten. Dit noemen we het ‘verdampen’ van verliezen.

Voorgestelde regeling

Onbeperkt voorwaarts

Met ingang van 1 januari 2022 wordt de verliesverrekening onbeperkt in de tijd. Alle op dat moment nog bestaande verliezen zullen dus niet meer verdampen. Dit geldt dus ook voor verliezen die in de afgelopen jaren zijn ontstaan en die op 1 januari 2022 nog niet verrekend of verdampt zijn.

Beperking

In het voorstel zit ook een beperking van de verliesverrekening. Dit houdt in dat vanaf 1 januari 2022 een winst tot € 1 miljoen volledig kan worden verrekend met verliezen. Het meerdere van de winst is slechts voor 50% verrekenbaar.

Voorbeeld

Een BV heeft op 1 januari 2022 nog € 5 miljoen aan verrekenbare verliezen uit 2020 en 2021. In 2022 heeft de BV een belastbare winst van € 4 miljoen. Van de verrekenbare verliezen wordt ten eerste een bedrag van € 1 miljoen aan verlies verrekend. Het restant van de winst is dan € 3 miljoen en hier wordt 50% van verrekend, zijnde € 1,5 miljoen. Het belastbaar bedrag 2022 wordt dan dus € 1,5 miljoen omdat er in totaal € 2,5 miljoen verlies verrekend is. De in de toekomst nog te verrekenen verliezen zijn hierna nog € 2,5 miljoen. Als er vervolgens in 2023 € 1,5 miljoen winst wordt gemaakt, wordt er € 1,25 miljoen verlies verrekend, zodat het belastbaar resultaat 2023 € 250.000 is. De in de toekomst te verrekenen verliezen zijn dan nog € 1,25 miljoen.

Wat betekent dit voor u?

Verliezen vanaf 2013

Verliezen geleden vanaf 2013 zullen niet meer verdampen en kunnen altijd een keer verrekend worden met winsten. Door de beperking kan het echter voorkomen dat u wel vennootschapsbelasting moet betalen, terwijl er nog te verrekenen verliezen zijn. Per saldo kan het dus langer duren voordat alle verliezen verrekend zijn. U krijgt hier pas mee te maken als het te verrekenen verlies meer is dan € 1 miljoen en uw BV vervolgens meer dan € 1 miljoen winst maakt in één jaar.

Verliezen van voor 2013

Verdampen

Verliezen van voor 2013 gaan nog wel verdampen, omdat de regeling pas ingaat op 1 januari 2022 en de verliezen van voor 2013 op 31 december 2021 (of eerder) zijn verdampt.

Laat verlies uit 2011 niet verloren gaan

Als uw BV nog verrekenbaar verlies uit 2011 heeft, gaat dit verlies dit jaar verdampen. U kunt dit voorkomen door bijv. voorzieningen te laten vrijvallen of bedrijfsmiddelen met stille reserves te verkopen aan een gelieerde BV, zoals een dochter-BV.

 

 

Bron indicator tips en advies