Verondersteld rendement in box 3 verder verlaagd?

Zoals bekend, worden uw privéspaargeld en -beleggingen in box 3 belast. Daarbij wordt er uitgegaan van een forfaitair rendement. Er heerst onduidelijkheid over wat er de komende jaren met dit forfaitair rendement gaat gebeuren. Wat speelt er?

Lager forfaitair rendement

Nieuwe percentages

Onlangs zijn de percentages bekendgemaakt van het forfaitaire rendement in box 3 voor 2020:

  • het forfaitaire rendement op sparen gaat in 2020 0,06% bedragen. In 2019 is dit nog 0,13%. Dit is dus ruim een halvering;
  • het forfaitaire rendement op beleggen gaat in 2020 5,33% bedragen. Dit is in 2019 nog 5,6%. Dit is een relatief kleine verlaging.
Forfaitair rendement 2020

Vermogen 01.01.2020

Sparen

Beleggen

€ 0  –  € 72.797

1/3: 0,06%

2/3: 5,33%

€ 72.797  –  € 1.005.572

21%: 0,06%

79%: 5,33%

Vanaf € 1.005.572

100%: 5,33%

Percentage/vrijstelling

Het inkomstenbelastingpercentage in box 3 blijft ongewijzigd 30%. U betaalt dus maximaal 5,33% x 30% = 1,599% belasting. Het vrijgestelde vermogen gaat in 2020 per persoon € 30.846 bedragen.

Nog steeds te hoog

Sparen en beleggen

Zeker het forfaitaire rendement op spaargeld is ook dan nog steeds (veel) hoger dan het werkelijke rendement dat op spaargeld kan worden behaald. Of het forfaitaire rendement op beleggingen ook te hoog is, valt niet bij voorbaat te zeggen.

Hoezo beleggen?

Omdat de huidige regels veronderstellen dat u al bij een betrekkelijk gering vermogen belegt, zal het forfaitaire rendement over uw box 3-vermogen in 2020 net als in 2019 het geval was, waarschijnlijk toch nog flink hoger uitvallen dan het rendement dat u daadwerkelijk gaat behalen. Hoe minder van uw vermogen u daadwerkelijk belegt, hoe meer er zal gelden dat het forfaitaire rendement in uw geval te hoog is. Als u dan ook de inflatie nog meerekent, dan moet de conclusie luiden dat u ieder jaar een beetje (of meer) achteruitboert met uw vermogen.

Verdere plannen

Nog ‘even’ geduld

Vanaf 2022 gaat de belastingheffing in box 3 verder op de schop. Eerder is dit niet mogelijk, omdat de plannen nog moeten worden omgezet in wetgeving en ook de Belastingdienst de mogelijkheid moet hebben om de systemen aan te passen.

Alleen spaargeld

Vanaf 2022 wordt voor mensen met alleen spaargeld de eerste € 440.000 belastingvrij. Bovendien gaan door de wijzigingen ongeveer een half miljoen mensen minder belasting betalen dan dat zij nu doen.

Werkelijke verdeling

Deze wijziging wordt gerealiseerd door vanaf 2022 niet meer te rekenen met een forfaitaire verdeling van het box 3-vermogen, maar door uit te gaan van de werkelijke bedragen aan spaargeld, beleggingen en schulden. Hierdoor kan de Belastingdienst uitgaan van het werkelijke bedrag aan spaargeld, waarvoor een reëel (forfaitair) rendement zal worden vastgesteld dat aanzienlijk lager zal zijn dan het huidige forfaitaire rendement. Dit maakt het nieuwe systeem volgens de regering rechtvaardiger.

Fraudegevoelig?

Het nieuwe systeem brengt een groter risico op onjuiste aangiften met zich mee. Er zal daarom extra worden ingezet op de bestrijding van fraude. Het is de bedoeling om ook na de invoering van de nieuwe regels voor box 3 te blijven werken met de vooraf ingevulde aangifte.

 

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies