Aanvraagtermijn LKV naar drie maanden

Om het loonkostenvoordeel (LKV) te krijgen, moet u een doelgroep verklaring hebben. De termijn waarbinnen dat moet, is nu ingekort met drie maanden!

Waar gaat het over?

Als u werknemers in dienst neemt uit doelgroepen die lastig aan werk kunnen komen, kunt u in aanmerking komen voor het loonkostenvoordeel (LKV). Hiervoor dient u te beschikken over een doelgroep verklaring. Dit is een verklaring van het UWV of de gemeente dat een werknemer onder de doelgroep valt voor het loonkostenvoordeel.

Door coronacrisis eerst verlengd

In verband met de coronacrisis was de aanvraagtermijn voor de doelgroep verklaring tijdelijk verlengd van drie naar zes maanden. Dit geldt alleen voor dienstverbanden die gestart zijn tussen 1 januari en 1 oktober 2020. Let op. Voor dienstverbanden vanaf 1 oktober moet de doelgroep verklaring weer binnen drie maanden na indiensttreding worden aangevraagd. Daarna bent u te laat en komt u niet meer in aanmerking voor het loonkostenvoordeel.

Wat is het voordeel?

U kunt de eerste drie jaar van het dienstverband in aanmerking komen voor maximaal € 2.000 per jaar per werknemer. Daarvoor dient hij te vallen in een van de hiernavolgende doelgroepen.

  • Oudere werknemers (vanaf 56 jaar).
  • Arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen.
  • Arbeidsgehandicapte werknemers die worden herplaatst.
  • Werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholings belemmerden. Daarbij moet de werknemer verzekerd zijn voor een of meer werknemersverzekeringen en mag hij niet de AOW-leeftijd hebben.

Let op. Cruciaal is dat de werknemer uit een aangewezen uitkering afkomstig is en/of recht had op een dergelijke uitkering.

Hoe aanvragen?

De werknemer dient de doelgroep verklaring voor de LKV binnen drie maanden na indiensttreding of herplaatsing aan te vragen bij het UWV. Een uitzondering is de werknemer die 56 jaar of ouder is en een doelgroep verklaring voor de LKV aanvraagt voor de doelgroep oudere werknemer en daarbij een uitkering op grond van de Participatiewet (bijstand), IOAW of IOAZ ontvangt. De werknemer moet dan de doelgroep verklaring voor de LKV binnen drie maanden bij de gemeente aanvragen.

 

 

 

Bron Indicator Tips & Advies