TVL vanaf eerste kwartaal 2021 ook voor meer kleinere bedrijven

Het kabinet maakte op 21 januari 2021 het nieuwe, wederom verruimde coronasteun- en herstelpakket bekend. Daarbij ging het ook om de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). We zetten het nog eens op een rijtje voor u.

TVL: eerste en tweede kwartaal 2021

Omdat verschillende sectoren door de coronacrisis grote omzetverliezen lijden, heeft het kabinet op 21 januari 2021 bekendgemaakt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit te breiden. Wat gaat er veranderen? Wij zetten het voor u op een rijtje.

 

TVL Oktober t/m december 2020 Januari t/m maart 20211
Minimaal omzetverlies 30% 30%
Doelgroep MKB Alle bedrijven
Minimale vaste lasten € 3.000 € 3.0002
Subsidiepercentage 50 tot 70% 85%
Maximumbedrag € 90.000 € 330.0003
Minimumbedrag € 750 € 1.500
Subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) 5,6% (maximaal) € 20.160 21% (maximaal) € 200.000
Subsidie Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA) 5,6% Geen HVA

 

1 De uitbreiding van de TVL gaat ook gelden voor het tweede kwartaal van 2021, met uitzondering van de subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel.2 Op het moment van schrijven onderzoekt het kabinet nog of de drempel van € 3.000 verlaagd kan worden.3 Voor het niet-MKB (> 250 medewerkers) bedraagt het maximumbedrag € 400.000.

Omzetverlies

Voor alle ondernemers met een omzetverlies van minimaal 30% bedraagt het vergoedingspercentage van de vaste lasten in het eerste en tweede kwartaal van 2021 85%. Het vergoedingspercentage loopt daarmee niet langer op van 50% (bij 30% omzetverlies) naar 70% (bij 100% omzetverlies).  Ook in 2021 is 2019 het referentiejaar voor de vaststelling van het omzetverlies.

Meer dan 250 werknemers

De TVL wordt in het eerste en tweede kwartaal van 2021 ook opengesteld voor bedrijven met meer dan 250 werknemers.

Maximumbedrag

Ook wordt het maximale subsidiebedrag per kwartaal en per onderneming verhoogd van € 90.000 naar € 330.000. Voor bedrijven met meer dan 250 werknemers die vanaf het eerste kwartaal toegang krijgen tot de TVL, wordt het maximale subsidiebedrag vastgesteld op € 400.000. Let op. Steun vanuit de TVL telt mee als omzet bij de berekening voor de NOW. De verhoging van de TVL heeft dus ook gevolgen voor de steun in de NOW.

Minimumbedrag kleine bedrijven

Om ook kleine ondernemers tegemoet te komen, gaat het minimale subsidiebedrag vanaf het eerste kwartaal 2021 omhoog van € 750 naar € 1.500.

VGD

De subsidie Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) is verlengd naar het eerste kwartaal van 2021. De voorraadsubsidie zal in het eerste kwartaal van 2021 neerkomen op een opslag van 21% op het percentage vaste lasten in de TVL. Dit is gelijk aan een vergoeding van 17,85% van het omzetverlies. Tip 1. De VGD-opslag hoeft u niet apart aan te vragen. Deze wordt bij de aanvraag van de TVL automatisch toegevoegd, indien u hiervoor in aanmerking komt. Tip 2. De VGD kent een eigen maximumvergoeding van € 200.000 en valt dus buiten de verhoogde maximumvergoeding van € 330.000.

Aanvragen TVL

Omdat de uitbreiding van de TVL tijd kost, zullen de wijzigingen bij de opening van de TVL van het eerste kwartaal van 2021 (begin februari) nog niet actief zijn. Er wordt dan nog gerekend met de oude voorwaarden. U ontvangt dan achteraf automatisch een extra betaling.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies