TONK voor ondernemers en werknemers

De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is per 1 maart 2021 in meerdere gemeenten opengesteld. Voor wie is deze regeling?

Coronamaatregel TONK

In meerdere gemeenten zijn per 1 maart 2021 de gemeentelijke loketten waar u de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) kunt aanvragen opengesteld. Deze regeling biedt ondersteuning indien u te maken krijgt met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in uw inkomen en u niet of onvoldoende een beroep kunt doen op andere coronaregelingen.

Voor wie?

De TONK is bedoeld voor ondernemers, zzp’ers, werknemers en werkzoekenden die door de coronamaatregelen in financiële problemen zijn gekomen en daardoor de noodzakelijke kosten, zoals woonkosten, niet meer kunnen betalen. Let op!  De TONK is geen inkomensondersteuning en ook geen exclusieve ondernemersregeling.

Voor wat dan wel?

De TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten, zoals huur, aflossing van de hypotheek, hypotheekrente, servicekosten, gemeentelijke belastingen en kosten voor nutsvoorzieningen als gas, water en licht. Alhoewel de focus ligt op woonkosten, omdat dit veruit gezien de grootste kostenpost is in een huishouden, is een vergoeding voor andere noodzakelijke kosten niet uitgesloten.

Hoeveel?

Hoeveel TONK u kunt krijgen, is afhankelijk van uw situatie. De gemeente beoordeelt dit op basis van onder andere uw (woon)kosten, uw huidige inkomen en welk deel van de kosten u zelf nog kunt betalen. Gemeenten kunnen via de Participatiewet daarvoor zelf beleidsregels opstellen.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor de TONK in aanmerking te komen, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • u moet 18 jaar of ouder zijn;
  • er moet inkomensverlies zijn door de coronamaatregelen van de overheid;
  • u kunt uw woonkosten niet meer betalen uit het gezinsinkomen en het beschikbare privévermogen;
  • er is geen sprake van direct beschikbaar privévermogen, zoals contant geld, geld op betaal- en spaarrekeningen of cryptovaluta (zoals bitcoins);
  • u heeft ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van het UWV op uw WW-uitkering, onvoldoende inkomsten om uw woonkosten te betalen;
  • uw vermogen mag niet boven een nader te stellen grens uitkomen. Dit kan per gemeente verschillen.

Wat telt niet mee voor de TONK?

Inkomsten die niet meetellen voor de TONK zijn:

  • de waarde van uw eigen woning;
  • het vermogen in uw onderneming;
  • de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL);
  • de tegemoetkoming in de loonkosten, de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW).

TONK terugbetalen?

In de meeste gevallen hoeft u de TONK niet terug te betalen.

Of als lening

Maar in bepaalde gevallen kan de gemeente beslissen om u de TONK als lening te verstrekken, bijv. als u op korte termijn weer voldoende geld heeft om de kosten zelf te dragen.

Welke periode?

De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. U kunt maximaal zes maanden TONK krijgen.

 

 

Bron indicator Tips en Advies