Actieplan Coronavirus

Zoals u bekend wordt er van alles vanuit de overheid geregeld om ondernemend Nederland overeind te houden. De details van hoe en wat komen langzaam naar buiten en wij proberen u als intermediair zo goed als mogelijk daarin te begeleiden.

Belastingen

Er wordt een soepel beleid gevoerd vanuit de overheid t.o.v. de betalingsverplichtingen en inning voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen.

Wel moet voor omzetbelasting en loonheffing regulier aangifte worden gedaan. Kan er vanwege de corona-gevolgen daadwerkelijk niet worden betaald, moet u wachten op de naheffingsaanslag om vervolgens te verzoeken om uitstel van betaling.

Voor reeds opgelegde aanslagen inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting kan om dezelfde reden uitstel worden verzocht of kunnen wij voor u o.b.v. de verwachte winst lopend boekjaar een verminderingsverzoek doen.

Personeel

Indien uw onderneming vanwege overheidsverplichting is gesloten of omdat uw omzet is weggevallen vanwege corona, kunt u deeltijd WW (werktijdverkorting) aanvragen bij noodfonds overbrugging werkgelegenheid (Rijksoverheid.nl).

De overheid is drukdoende dit uit te werken op een manier, waardoor snel gehandeld kan worden.

ZZP

Als zzp’er kan je in aanmerking komen voor bijstand, de BBZ-regeling. Dat zal moeten worden aangevraagd bij de gemeente waar je bent ingeschreven.

Omdat het voor ons in deze situatie ondoenlijk is om voor iedere cliënt alles te inventariseren, vragen wij u vriendelijk zelf naar ons te reageren als wij voor u zaken moeten regelen.

Bovenstaande beschrijving is de situatie van nu. De overheid probeert er alles aan te doen om het regelen van zaken te vereenvoudigen, dus het kan dat er inmiddels wijzigingen zijn.

Wij houden dit vanzelfsprekend scherp voor u in de gaten.