Belastingcontrole, laat de inspecteur maar komen… 

Uit recente cijfers van de Belastingdienst blijkt dat de kans dat de inspecteur bij u langskomt niet erg groot is, maar uitgesloten is dit natuurlijk niet. Wat kunt verwachten als deze eer u wel te beurt valt? Hoe kunt u zich het beste voorbereiden? 

Geringe kans op boekenonderzoek 

Klein

Uit cijfers van de Belastingdienst over 2019 blijkt dat de kans dat een kleine MKB-onderneming een boekenonderzoek krijgt niet erg groot is, namelijk 0,4% (6.100 bezoeken). Van een klein MKB-bedrijf is sprake als er minder dan 50 werknemers in dienst zijn en de omzet lager is dan € 12 miljoen. 

Midden

Voor de middenbedrijven in het MKB is dit percentage wel wat hoger, namelijk 2,5% (10.500 bezoeken). Een middenbedrijf heeft maximaal 250 werknemers in dienst en een omzet van maximaal € 40 miljoen. 

Groot

Voor de grote ondernemingen ligt het percentage op 7,6% (654 bezoeken). Er zijn in ons land 8.600 grote ondernemingen. 

Wat zeggen deze cijfers nu echt? 

Andere controle-instrumenten

Deze cijfers zeggen niet alles. Het boekenonderzoek spreekt waarschijnlijk het meest tot ieders verbeelding, maar de Belastingdienst heeft tal van andere controle-instrumenten tot zijn beschikking. 

Ongemerkt

Deze controle-instrumenten kunnen worden ingezet zonder dat u daar iets van merkt (denk bijv. aan automatische nummerplaat herkenning voor controle op het privégebruik van auto’s). 

Derdenonderzoek

Ook kan de Belastingdienst voor uw bedrijf conclusies trekken uit een boekenonderzoek bij een andere ondernemer (bijv. uw leveranciers of afnemers). Dit kan positief uitpakken, maar misschien zijn de gegevens van uw leverancier juist de aanleiding om ook bij u te komen kijken. 

Risicoanalyse

Bovendien werkt de Belastingdienst ook met een risicoanalyse. Als u werkzaam bent in een bedrijfstak met een groter risico, is de kans op controle verhoudingsgewijs groter. Zo worden kastransacties als risico verhogend beschouwd. 

Als het toch zo ver komt… 

Niet onaangekondigd

Een regulier boekenonderzoek wordt altijd schriftelijk aangekondigd. Als datum en tijd u echt niet uitkomen, valt er best te praten over een nieuwe afspraak. Wees daarbij redelijk en bedenk dat de inspecteur los van de cijfers vaak ook uw bedrijf ‘in actie’ wil zien. 

Rol adviseur

Vraag uw adviseur om in elk geval bij de aanvang van de belastingcontrole en bij het eindgesprek aanwezig te zijn. 

Administratie opschonen

Loop (met uw adviseur) de administratie door en bespreek eventuele pijnpunten. U hoeft de inspecteur geen inzage te verstrekken in adviezen en correspondentie met uw adviseur. Zorg dat deze apart zijn opgeborgen. 

Gedragsregels 
  • Niemand is blij met een controle, maar dit hoeft u niet af te reageren op de controleur. Als de controle op uw bedrijf plaatsvindt, zorg dan voor een plek waar de controleur normaal zijn werk kan doen. 
  • In de aankondiging staat waarover de controle gaat, dus welke belastingen, welke boekjaren, etc. Zorg dat de gevraagde stukken aanwezig zijn. 
  • Maak afspraken bij wie de controleur terecht kan voor vragen. Beantwoord alleen (bondig) de gestelde vragen en ga er niet omheen babbelen. Stel uw personeel op de hoogte van het feit dat er een belastingcontrole is en dat alleen u (of een andere, door u aangewezen, contactpersoon) vragen mag beantwoorden. 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies