Belasting betalen en aflossen in 2021 verruimd

Het kabinet heeft bij de verruiming van het coronasteun- en herstelpakket ook gedacht aan het betalen van belasting, het aflossen van belastingschulden en het kwijtschelden van belastingschulden. Wat zijn de ingangstermijnen?

Belastingsteunmaatregelen

De overheid heeft op 21 januari 2021 de uitbreiding van het coronasteun- en herstelpakket bekendgemaakt. Hieronder zijn ook belastingsteunmaatregelen aangekondigd, zoals verlenging van bijzonder uitstel van betaling van belasting. Ook de datum waarop u uw belastingschulden moet terugbetalen, is opgeschoven. Wij zetten de verruimingen voor u op een rijtje.

Uitstel van belastingbetaling

De periode dat u bijzonder uitstel van betaling van belasting of een verlenging van een reeds eerder toegekend uitstel kunt aanvragen, wordt verlengd tot en met 30 juni 2021.

Na 1 april 2021 eerste keer?

Indien u na 1 april 2021 voor de eerste keer een aanvraag indient voor bijzonder uitstel van betaling, betekent dit voor u dat u tot en met 30 juni 2021 nieuw opkomende betalingsverplichtingen, zoals de afdracht van omzetbelasting en loonheffingen, niet hoeft te voldoen. Na de laatste dag van uw bijzonder uitstel moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet en waarvoor u bijzonder uitstel had, weer op tijd betalen. Voor de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw) vraagt u in één keer bijzonder uitstel van betaling aan. Dit is mogelijk zodra u een aanslag van een van de voornoemde belastingen heeft ontvangen.

Reeds uitstel

Heeft u eerder al een aanvraag voor bijzonder uitstel van betaling van belasting ingediend en dit uitstel gekregen? Dan kunt u dit uitstel nog verlengen tot en met 30 juni 2021. Let op. Kunt u na drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belastingen niet aan uw betalingsverplichtingen voldoen, vraag dan tijdig om verlenging. Doet u dit niet, dan loopt u het risico dat u wordt uitgesloten voor de betalingsregeling waarin u uw belastingschuld in 36 maanden kunt aflossen.

Reeds verlenging?

Heeft u eerder al verlenging gekregen, dan geldt het uitstel automatisch tot en met 30 juni 2021. Nieuw opkomende verplichtingen hoeft u dan pas vanaf 1 juli 2021 te hervatten.

Terugbetalen belastingschulden

De totale belastingschuld waarvoor u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen, mag u in 36 maandelijkse termijnen met een vast bedrag per maand afbetalen. De datum waarop u uw belastingschuld die u tot en met de laatste dag van uw bijzonder uitstel heeft opgebouwd, moet u uiteraard terugbetalen. Dit schuift op van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021.

Kwijtschelden belastingschulden

Door toedoen van de coronacrisis zijn er in de kern gezonde bedrijven die hun belastingschulden niet in 36 maanden volledig kunnen aflossen. Het kabinet spant zich daarom in om als onderdeel van het time-out-arrangement (TOA) tezamen met andere schuldeisers, intermediairs en schuldhulpverleners soepeler te gaan kijken naar het gericht kwijtschelden van (belasting)schulden, voor als een terugbetalingsregeling niet voldoende blijkt te zijn.

Tweede kwartaal 2021

Het doel is dat de richtlijnen van deze tijdelijke versoepeling en de daarbij behorende saneringsvoorwaarden in het tweede kwartaal van 2021 gereed zijn. In afwachting hierop zal de Belastingdienst dan ook op verzoek van de ondernemer reeds ingediende saneringsverzoeken aanhouden. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies