Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) 2021

In december 2020 maakte het kabinet het nieuwe coronasteunpakket bekend. Hierbij een update over de TVL.

TVL-aanpassingen

Door de enorme omzetverliezen wil het kabinet ondernemers extra tegemoetkomen. Daarom:

  • zijn de subsidiepercentages voor de TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021 aangepast. Deze waren 50%, maar stijgen nu mee met het omzetverlies;
  • geldt er voor de TVL Q1 2021 ook een minimaal omzetverlies van 30% in plaats van de eerdere aangekondigde 40%;
  • is er ook voor de TVL Q1 2021 tijdelijk geen beperking van SBI-codes.

Het maximale subsidiebedrag blijft € 90.000 per kwartaal. Om voor de TVL in aanmerking te komen moeten de minimale vaste lasten per kwartaal € 3.000 bedragen. De subsidiepercentages zijn:

Bij een omzetverlies van:

Hoort een subsidiepercentage van:

30% 50%
35% 51,43%
40% 52,86%
45% 54,29%
50% 55,72%
55% 57,14%
60% 58,57%
65% 60%
70% 61,43%
75% 62,86%
80% 64,29%
85% 65,71%
90% 67,14%
95% 68,57%
100% 70%

Voorbeeld

Over het tijdvak 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020 had u een omzet van € 5.000. In 2019 had u over het tijdvak 1 oktober 2019 tot en met 31 december 2019 € 50.000 omzet. Uw omzetverlies is: € 50.000 -/- € 5.000 = € 45.000. Uitgedrukt in een percentage bedraagt het omzetverlies 90%. Het percentage vaste lasten behorende bij SBI-code 4761 Winkels in boeken bedraagt 15%. De omzet referentieperiode x percentage CBS = € 50.000 x 15% = € 7.500 (dit moet dus minimaal € 3.000 bedragen). De subsidie bedraagt: € 50.000 x 90% x 15% x 67,14% = € 4.532. U ontvangt een voorschot van 80% van € 4.532 = € 3.626

Als u de TVL Q4 2020 reeds heeft aangevraagd, worden de juiste nieuwe subsidiepercentages door RVO.nl aangepast. U hoeft dan geen nieuwe aanvraag te doen.

 

 

 

 

Bron Indicator Tips & Advies