Ziet u door de fiscale boetes het bos nog?

Op overtreding van fiscale regels staat vaak een boete. Er is dan ook een woud van regels over fiscale boetes. We zetten de verschillende boetes voor u op een rij.

Verzuimboete

U kunt een verzuimboete krijgen als u:

  1. niet of niet tijdig vraagt om toezending van een aangifte;
  2. uw aangifte niet of niet op tijd heeft gedaan;
  3. een aanslagbelasting of aangiftebelasting niet op tijd heeft betaald.
Ad 1. Bij niet of niet tijdig vragen om toezending van een aangifte. Onder ‘tijdig’ verstaat de:
  • inkomsten- en vennootschapsbelasting: binnen zes maanden nadat de belastingschuld is ontstaan;
  • erfbelasting: binnen acht maanden na overlijden;
  • schenkbelasting: binnen twee maanden na het einde van het kalenderjaar waarin de schenking heeft plaatsgevonden.

Voor het niet of niet tijdig vragen om toezending van een aangifte kan de Belastingdienst een verzuimboete opleggen van € 2.757. U kunt een verzuimboete voorkomen als u binnen twee weken na bovenstaande termijnen alsnog om een aangifte vraagt.

Ad 2. Als u niet of niet tijdig aangifte doet, kunt u een verzuimboete krijgen van € 385. Als u vaker verzuimt, kan de boete oplopen tot € 5.514.Dit geldt onder andere voor:
  • de inkomstenbelasting;
  • de erfbelasting;
  • de schenkbelasting.

Vennootschapsbelasting

Als u voor de vennootschapsbelasting niet (of niet op tijd) aangifte doet, is de verzuimboete € 2.757. Deze boete loopt op tot € 5.514 als u meerdere jaren achter elkaar verzuimt aangifte te doen.

Btw en loonheffingen

Als u niet tijdig bent met de aangifte btw en loonheffingen, dan is dat een aangifteverzuim waarvoor u een boete van € 68 kunt krijgen. Er geldt een coulancetermijn. Als u de aangifte binnen zeven dagen na de wettelijke termijn indient, wordt er geen boete opgelegd.

Vergrijpboete

Grove schuld of opzet

Een vergrijpboete kan alleen worden opgelegd als er sprake is van grove schuld of opzet. Is er sprake van opzet, dan bedraagt de vergrijpboete 50% van de belasting die u opzettelijk heeft verzwegen. Als er sprake is van grove schuld, dan bedraagt de vergrijpboete 25%. Voor inkomen uit sparen en beleggen bedraagt deze bij opzet zelfs 150% en bij grove schuld 75%. De boete valt hoger uit als u in het verleden al eens een vergrijpboete heeft gehad of als er sprake is van fraude. Als er sprake is van verzachtende omstandigheden, kan de boete lager uitvallen. Daarom is het nuttig om daar een goede adviseur bij te betrekken.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies