Belastingschulden later aflossen

Het kabinet heeft de steunmaatregelen vanwege de coronacrisis verlengd tot en met het derde kwartaal van 2021. Hoe zit het met openstaande belastingschulden?

Bijzonder uitstel wordt niet verlengd

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het mogelijk om bijzonder uitstel van betaling te krijgen voor verschillende belastingen, zoals de btw en loonheffing. Deze regeling geldt tot 1 juli 2021. Let op! Dit betekent dat u alle belastingen waarvoor u na deze datum aangifte doet, ook weer op tijd moet betalen.

Versoepeling terugbetalen

Wat wel is versoepeld, zijn de regels voor het terugbetalen van de opgebouwde belastingschuld. De terugbetaling start pas later en u krijgt hiervoor ook langer de tijd. Tot voor kort was het de bedoeling dat u per 1 oktober 2021 zou starten met terugbetalen. Vervolgens kreeg u dan 36 maanden de tijd om uw belastingschulden in termijnen te voldoen. Deze regeling wordt nu echter flink versoepeld.

Later en langer

Allereerst start het terugbetalen pas op 1 oktober 2022. Daarmee wil het kabinet bedrijven de mogelijkheid bieden om eerst te herstellen van de coronacrisis voordat zij hun schulden moeten inlopen. Daarnaast zal de terugbetalingstermijn 60 maanden bedragen. U hoeft dus pas in de herfst van 2027 klaar te zijn met aflossen bij de Belastingdienst. U komt alleen in aanmerking voor de betalingsregeling als u de nieuw opkomende fiscale betalingsverplichtingen op tijd betaalt. Ook moet u op tijd aangifte doen. Tip. Eerder aflossen mag altijd.

Invorderingsrente

Bovendien worden ook de regels omtrent de invorderingsrente (verder) versoepeld. Als u een belastingaanslag niet op tijd betaalt, wordt er invorderingsrente berekend. Sinds het uitbreken van de coronacrisis staat deze rente op 0,01%. Met ingang van 1 januari 2022 zou deze weer op het normale niveau van 4% komen. Om ondernemers met belastingschulden niet te confronteren met te hoge rentelasten, is er besloten de invorderingsrente slechts stapsgewijs te verhogen. Dit betekent dat de rente per 1 januari 2022 1% zal bedragen, per 1 juli 2022 2%, per 1 januari 2023 3% en per 1 januari 2024 4%.

Kwijtschelding?

Het kabinet heeft duidelijk gemaakt dat zij terughoudend zal zijn met kwijtschelding van coronabelastingschulden bij ondernemers. Het kabinet lijkt echter wel bereid te zijn om samen met private schuldeisers naar oplossingen te zoeken voor problematische schulden.

 

 

Bron indicator Tips & Advies