Hoelang is een factuur geldig?

Na hoeveel jaar kunt u alsnog uw geld opeisen? Nou, dat hangt ervan af of de klant een zakelijke of een particuliere klant is. Deze termijnen verschillen namelijk.

Voor consumenten gelden er aparte verjaringstermijnen voor producten en diensten. Voor producten is deze slechts twee jaar en voor diensten is deze vijf jaar. Doet u zaken met een bedrijf, dan verjaart de factuur vijf jaar nadat de factuur opeisbaar is geworden. Een factuur wordt opeisbaar nadat de betalingstermijn (meestal 14 of 30 dagen) verstreken is.

Zo lang toch niet wachten?

Wordt een factuur niet tijdig of onvolledig betaald, start dan meteen uw incassoprocedure. Deze begint vaak met een telefoontje en een schriftelijke herinnering. Een aanmaning en de vordering uitbesteden aan een incassobureau, kunnen dan volgen. Tip 1.  Een uitstaande betaling kan lang blijven sluimeren, vaak door financiële problemen of door onenigheid. Stel dan ook tijdig uw rechten zeker. Tip 2.  Stuit de verjaring dan met een brief aan uw klant. De verjaringstermijn loopt dan opnieuw, zowel bij zakelijke als bij particuliere klanten.