Internetvergoeding parttimers en deeltijd thuiswerkers

Een internetvoorziening is voor een thuiswerker een zogenaamd ‘noodzakelijke voorziening’. Wat betekent dit fiscaal gezien voor een internetvergoeding? 

Internetvergoeding belastingvrij? 

Een internetvoorziening is voor een werknemer die thuis internet nodig heeft voor zijn werk een zogenaamde ‘noodzakelijke voorziening’. Dat betekent dat de internetvergoeding belastingvrij kan blijven, omdat deze onder een gerichte vrijstelling valt zolang het internet nodig is voor het werk.

Extra eisen tot voor kort

Tot voor kort stelde de Belastingdienst bovendien als eis dat een eigen bijdrage van de werknemer niet was toegestaan. Betaalde de werknemer wel mee aan de internetvergoeding, dan concludeerde de Belastingdienst hieruit dat de voorziening kennelijk niet noodzakelijk was en de gerichte vrijstelling niet van toepassing. Hierop was een uitzondering. Betaalde de werknemer mee aan de kosten voor internet omdat hij een duurdere, snellere of andere verbinding wilde, dan was er geen bezwaar tegen dat de werknemer deze kosten netto voor zijn rekening nam.

Dagvergoeding

Dit systeem had als nadeel dat volgens de Belastingdienst een dagvergoeding voor internet niet was toegestaan. Dus werkgevers moesten alle kosten van internet betalen, zowel aan werknemers die een dag in de week thuiswerkten als werknemers die de hele week thuiswerkten.

Voorbeeld

Een werkgever vindt een internetabonnement nodig met een bepaalde up- en downloadsnelheid. Dit abonnement kost € 40 per maand inclusief btw. De werkgever verplicht zijn werknemers minimaal een abonnement met dezelfde specificaties te kopen. Wil een werknemer meer, bijv. omdat de rest van de familie tv wil streamen of gamen, dan mogen de kosten daarvoor bij de werknemer blijven. Het oude standpunt van de Belastingdienst had tot gevolg dat of een werknemer nou één keer per maand of zeven dagen per week de hele maand thuiswerkte, de internetvergoeding minimaal € 40 per maand moest bedragen.

Betaalde de werkgever minder?

In dat geval werd dat aangemerkt als was de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen niet van toepassing en was de internetvergoeding belastbaar. Uiteraard kon deze wel in de vrije ruimte worden gestopt, als er nog budget was.

Belastingdienst draait bij, dag bezwaar!

Recentelijk heeft de Belastingdienst haar standpunt bijgesteld. Ook bij een eigen bijdrage van de werknemer kan de internetvergoeding nog steeds ‘noodzakelijk’ zijn. In het voorbeeld kan de werkgever dus besluiten zijn werknemers gericht vrijgesteld, dus belastingvrij, € 1,83 per thuiswerkdag te geven.

En de cafetariaregeling dan?

Overweegt u een cafetariaregeling te gebruiken voor de internetvergoeding, met andere woorden: de werknemer levert brutoloon, vakantiedagen of iets dergelijks in en krijgt in ruil daarvoor een internetvergoeding? De Belastingdienst vindt nog steeds dat in een dergelijk geval er geen sprake is van een noodzakelijke voorziening.  U mag de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke voorzieningen dan dus niet toepassen!

Uit dienst of niet meer thuiswerken?

Gaat een werknemer uit dienst of werkt hij niet langer thuis, dan moet de vergoeding voor noodzakelijk internet stoppen zodra de werknemer niet meer vanuit huis werkt. Eventueel te veel ontvangen bedragen moet de werknemer terugbetalen. De werkgever kan daarvoor in de plaats er ook voor kiezen deze bedragen in de vrije ruimte te stoppen.