Btw-correctie privégebruik beperken?

Voor het privégebruik van uw auto van de zaak moet er ook een btw-correctie plaatsvinden. Hoe werkt dat precies? Hoe zorgt u ervoor dat deze correctie zo laag mogelijk is?

2,7% correctie

Als u uw auto van de zaak zowel zakelijk als privé gebruikt, dan betaalt u hiervoor een bijtelling. Ook voor de btw moet er een correctie plaatsvinden. U kunt immers alleen zakelijke btw verrekenen. De btw die ziet op privégebruik van de auto, is dus niet aftrekbaar. In beginsel moet u een btw-correctie aangeven van 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Als uw auto dus een cataloguswaarde heeft van € 40.000, bedraagt de jaarlijkse btw-correctie € 1.080. Als deze correctie niet is verwerkt in de laatste btw-aangifte van 2019, moet deze worden aangegeven met een suppletieaangifte. Een verschil van minder dan € 1.000 mag in de eerstvolgende btw-aangifte.

Lager percentage

Er zijn manieren om deze correctie te beperken. Allereerst geldt er een percentage van 1,5% voor auto’s die u al vijf jaar in bezit heeft. De btw op de aanschaf wordt dan geacht verrekend te zijn, waardoor het percentage daalt. U mag ook 1,5% toepassen als er bij de aankoop geen btw is verrekend (bijvoorbeeld bij een margeauto).

Werkelijk gebruik

Het is altijd mogelijk om aan te tonen dat de correctie op basis van het forfait te hoog is. Hiervoor moet u inzicht hebben in het totaal aantal gereden kilometers, het aantal zakelijke kilometers en de jaarlijkse kosten voor de auto waarop btw is verrekend. Tel bij deze laatste post ook 20% van de btw op de aanschaf mee in de eerste vijf jaar. Een sluitende kilometeradministratie (zoals voor de bijtelling) is hier niet vereist. Het aantal verreden kilometers kan worden bepaald aan de hand van de kilometerstanden. Uw zakelijke kilometers kunt u afleiden uit uw agenda. Woon-werkverkeer wordt voor de btw als privé aangemerkt.

Statistische gegevens?

Ook statistische gegevens kunnen de verhouding zakelijk/privé onderbouwen. Hieruit is af te leiden dat het privégebruik vaak 60-65% van het totale gebruik uitmaakt. Dit kan een goede basis zijn voor een concrete afspraak met de Belastingdienst hierover.

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies