Werknemer voor een project inhuren, hoe zit dat?

Als u een werknemer wilt inhuren voor één project, kunt u een contract ‘voor de duur van het project’ afsluiten. Dat kan praktisch zijn, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Waar moet u allemaal op letten?

Alleen voor dit project

Uit de praktijk

Stel, u heeft voor een mooi project een extra kracht nodig en neemt daarom Joost aan voor de duur van het project. Joost gaat voor u aan de slag met project X en dat loopt voorspoedig totdat Joost zich ziek meldt. Een paar dagen later heeft uw klant er genoeg van en laat weten dat hij Joost niet meer nodig heeft. Hierop laat u Joost weten dat het project geëindigd is, zodat ook het contract met hem is geëindigd. Toch?

Ik dacht het niet

Joost laat weten dat hij het er niet mee eens is. Hij vordert een vergoeding wegens onregelmatige opzegging van de arbeidsovereenkomst en daarnaast een billijke vergoeding. In totaal maar liefst € 50.000. Wat nu?

Hoe zit dat juridisch?

Projectovereenkomst

Juridisch gezien, kunt u een contract sluiten voor de duur van een project. In dit contract spreekt u dan af dat het arbeidscontract eindigt als er sprake is van een ontbindende voorwaarde, zoals het eindigen van het project. Zo’n contract is praktisch, omdat het vaak lastig in te schatten is hoelang een project gaat duren. Met een projectovereenkomst is de medewerker precies lang genoeg in dienst.

Gesloten ontslagstelsel

Het sluiten van zo’n contract mag niet in strijd zijn met het zogenaamde ‘gesloten ontslagstelsel’. Dit gesloten stelsel betekent dat een arbeidsovereenkomst alleen kan eindigen door opzegging door de werkgever na toestemming van het UWV, door ontbinding door de rechter, door opzegging van de werknemer of door overeenstemming over de beëindiging tussen werkgever en werknemer.

Strikte voorwaarden

Vanwege dit gesloten ontslagstelsel gelden er strikte voorwaarden als u een contract wilt laten eindigen bij het intreden van een ontbindende voorwaarde.

Voorwaarde moet duidelijk zijn

Objectief bepaalbaar

De belangrijkste voorwaarde is dat het project en het einde daarvan voldoende duidelijk zijn. Het is daarbij van groot belang dat het einde van het project ‘objectief bepaalbaar’ moet zijn. Dat betekent dat het einde van het project (en dus van de arbeidsovereenkomst) niet afhankelijk is van uw wil of van beïnvloeding door uw klant. Waar moet u op letten?

  • Projectomschrijving. Omschrijf nauwkeurig om welk project en welke werkzaamheden het gaat. Omschrijf ook wat het tijdelijke karakter van de te verrichten werkzaamheden is. Hecht de projectomschrijving aan het contract.
  • Wanneer stopt het? Omschrijf nauwkeurig wanneer het arbeidscontract eindigt en van welke factoren dat afhankelijk is. Zorg dat alle factoren ‘objectief te bepalen’ zijn, dus niet afhankelijk van de wil van u of uw klant. Denk bijv. aan een omschrijving van de situaties waarin het project als afgerond moet worden beschouwd.
  • Einddatum. Meestal is het lastig om een concrete einddatum te hangen aan het project. Toch is het verstandig een uiterste einddatum in het arbeidscontract op te nemen. Zo beperkt u de schade als blijkt dat de gemaakte projectafspraken niet te handhaven zijn. Komt u geen uiterste einddatum overeen, dan loopt u het risico dat er automatisch een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ontstaat.

 

Bron: Indicator Tips & Advies