Inbreng onderneming in BV uitstellen?

Veel zelfstandig ondernemers hebben de afgelopen jaren goed gedraaid en mogelijk ervoor gekozen om in de BV-vorm verder te gaan. Is dit nu nog verstandig?

Motieven

Er kunnen voor een ondernemer die zijn bedrijf in een eenmanszaak of een vennootschap onder firma of maatschap uitoefent, veel redenen zijn om een BV op te richten. Denk aan beperking van de aansprakelijkheid in privé en de continuïteit van het bedrijf.

Belastingbesparing

In veel gevallen is echter ook belastingbesparing een belangrijke (en vaak ook de doorslaggevende) beweegreden om de overstap naar een BV te maken.

Vette jaren

In de afgelopen jaren hebben veel ondernemers goede resultaten behaald en daarom besloten om hun bedrijf in te brengen in een BV. Daarbij kunnen zij gekozen hebben voor inbreng (met terugwerkende kracht) per 1 januari 2019 of voor inbreng per 1 januari 2020. Een reeds gerealiseerde omzetting in een BV waarvoor u al bij de notaris bent geweest, is helaas niet meer terug te draaien.

Magere jaren

Hoewel er ongetwijfeld bedrijven zullen zijn die ondanks (of juist door) de coronacrisis nog redelijk draaien, zal het overgrote deel van de bedrijven in 2020 weinig winst – of nog waarschijnlijker – verlies gaan maken. Waarschijnlijk zal dit ook voor uw bedrijf gelden. Daarom is het verstandig om uw BV-plannen te heroverwegen.

Verliesverrekening

Ondernemers kunnen verliezen uit hun bedrijf in de inkomstenbelasting verrekenen met de winsten van de drie voorafgaande en de negen volgende jaren. Door de verliesverrekening kunt u als zelfstandig ondernemer snel uw inkomstenbelasting over de voorgaande jaren terugkrijgen.

Waarom (nu) geen BV?

In het geval van inbreng in een BV wordt het eventuele verlies over 2020 geleden door de BV en niet door de ondernemer zelf. Dan is verrekening met het box 1-inkomen van voorgaande jaren niet mogelijk. Dit pleit dus voor uitstel van eventuele BV-plannen.

Middeling

Behalve verliesverrekening kent de inkomstenbelasting nog een andere faciliteit, waardoor u mogelijk reeds betaalde inkomstenbelasting kunt terugkrijgen, namelijk middeling. Middeling levert de grootste belastingteruggaaf op als er binnen drie opeenvolgende jaren sprake is van sterk wisselende inkomens. Als de lage winst of het verlies 2020 in de BV valt, geeft dit een lagere middelingsteruggaaf. Ook dit pleit voor uitstel van uw BV-plannen.

 

 

 

Bron indicator tips en advies