Loon DGA tijdelijk omlaag door corona

Indien een BV door de coronacrisis in zwaar weer belandt, mogen de BV en de aanmerkelijkbelanghouder (dus ook u als DGA) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken.

Let op 1

Bij verlaging van het maandloon dient de BV maandelijks in de aangiften loonheffingen het loon (inclusief het loon in natura, zoals het privégebruik van de auto) dat de DGA heeft genoten aan te geven.

Let op 2

Uiterlijk aan het einde van 2020 of op het moment dat de dienstbetrekking eindigt, wordt het gebruikelijk loon voor 2020 vastgesteld. Het gebruikelijk loon van 2020 mag dus achteraf vastgesteld worden. Op dat moment is het namelijk duidelijker wat de impact van de coronacrisis is geweest. Indien er te weinig loon is betaald, moet de BV het verschil als loon aangeven en daarover belasting betalen.

Let op 3

Het loon dat u als DGA reeds genoten heeft in 2020, mag niet meer verlaagd worden. De verlaging mag dus alleen toegepast worden voor toekomstige maanden. U mag met uw BV een tijdelijk lager loon overeenkomen. Hiervoor is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst nodig.

 

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies