Nu coronaschade fiscaal te reserveren door uw BV

De overheid en de Belastingdienst blijven er alles aan doen om het leed van de ondernemers te verzachten. Zo kunt u nu in uw BV het te verwachten financiële leed fiscaal reserveren. Dit klinkt natuurlijk leuk, maar hoe ziet dat eruit?

Voor rechtspersonen zoals de BV

BV’ s mogen een verlies verrekenen met de winst van het voorgaande jaar, de zogenaamde ‘carry back’. Indien u dus in 2020 een verlies lijdt, mag u dit verrekenen met de winst die u in 2019 heeft behaald. Hierdoor krijgt u de vennootschapsbelasting die u over 2019 reeds betaald heeft of nog moet betalen op een later moment weer terug.

Lang wachten

In de praktijk moet u echter lang wachten op uw teruggave. Een dergelijke verrekening kan pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte Vpb 2020. Dit kan niet eerder dan begin 2021. Pas nadat deze aangifte definitief is afgehandeld, kan het verlies worden verrekend met de winst van 2019. Een vereiste daarbij is dat de aanslag Vpb over 2019 definitief is opgelegd. Deze zal echter in de meeste gevallen nog niet zijn opgelegd en dat kan leiden tot liquiditeitsproblemen.

Voorlopige verliesverrekening

U hoeft natuurlijk niet te wachten tot uw aangifte over het verliesjaar is afgehandeld. U kunt de Belastingdienst op het moment dat u de aangifte over 2020 indient in 2021, ook verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. Hierin wordt reeds het grootste deel (80%) van het verwachte verlies verrekend. De voorlopige verliesverrekening wordt dan vastgesteld met een beschikking. Op het moment dat de aanslag definitief vastgesteld wordt, zal ook de resterende 20% verrekend worden. Ook hier geldt dat u pas om een voorlopige verliesverrekening kunt verzoeken als de aanslag 2019 definitief vaststaat.

Fiscale coronareserve

Om ervoor te zorgen dat u toch eerder kunt beschikken over deze liquiditeiten, mag u het verwachte verlies voor het jaar 2020, dat verband houdt met de coronacrisis, als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 brengen.

Hoeveel reserve?

De fiscale coronareserve bedraagt maximaal de fiscale winst over 2019 (exclusief de coronareserve). De fiscale coronareserve mag echter niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis. Na het vormen van een fiscale coronareserve kunt u een teruggave aanvragen van de eerder over 2019 betaalde Vpb en de te betalen Vpb door middel van een nadere voorlopige aanslag Vpb 2019. Voor deze maatregel wordt op het moment van schrijven een wetswijziging voorbereid. Vooruitlopend hierop wordt binnenkort een beleidsbesluit gepubliceerd waarin kenbaar wordt gemaakt wat bedrijven moeten doen en onder welke voorwaarden er aanspraak gemaakt kan worden op de fiscale coronareserve. Wordt dus vervolgd.

Ondernemer in de inkomstenbelasting (IB)?

Bent u ondernemer voor de IB, dan mag u helaas geen fiscale coronareserve vormen. U kunt immers een eventueel verlies reeds verrekenen met de winst van de drie voorafgaande jaren. U kunt dus al eerder het verlies van 2020 verrekenen. Verwacht u 2020 af te sluiten met verlies en wilt u dit verrekenen met de winsten uit eerdere jaren, dan kunt u als u de aangifte over 2020 indient, de Belastingdienst schriftelijk verzoeken om een voorlopige verliesverrekening. Hierin wordt reeds het grootste deel (80%) van het verwachte verlies verrekend. De voorlopige verliesverrekening wordt dan vastgesteld met een beschikking. Zo hoeft u niet te wachten op de afhandeling van uw aangifte over het verliesjaar. Op het moment dat de aanslag definitief vastgesteld wordt, zal ook de resterende 20% verrekend worden.

 

 

bron indicator tips en advies