Versoepeling fiscale urencriterium

Door corona is het fiscale urencriterium van minimaal 1.225 uur per jaar aanzienlijk versoepeld. Hoe ziet dat criterium er nu uit als dat speelt bij u?

Versoepeling urencriterium

Door de coronacrisis kunnen bepaalde ondernemers voor de inkomstenbelasting niet meer voldoen aan het urencriterium. Hierdoor lopen ze de aanspraak op de fiscale ondernemersfaciliteiten misschien mis. Het kabinet heeft daarom op 24 april 2020 een versoepeling van het urencriterium aangekondigd. Om voor bepaalde ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagsreserve, in aanmerking te komen, moet u per kalenderjaar 1.225 uur aan werkzaamheden hebben besteed aan uw onderneming. Om u hierin tegemoet te komen mag u voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 ervan uitgaan dat u minstens 24 uur per week aan uw bedrijf heeft besteed, ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw bedrijf heeft besteed.

Verlaagd urencriterium?

Om voor de startersaftrek voor arbeidsongeschiktheid in aanmerking te kunnen komen, geldt een verlaagd urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Voor de periode van 1 maart t/m 31 mei 2020 mag u ervan uitgaan dat u 16 uur per week aan uw onderneming heeft besteed. Ook als u door de coronacrisis gedurende deze periode geen of minder uren aan uw onderneming heeft besteed.

Seizoensgebonden ondernemers

Voor seizoensgebonden ondernemers wordt er een aanvullende regeling getroffen als de piek van de werkzaamheden in de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 valt. Om ook hierin tegemoet te komen, mogen seizoensgebonden ondernemers aan de hand van hun administratie uitgaan van het aantal uren dat ze in de periode 1 maart t/m 31 mei 2019 aan hun bedrijf hebben besteed.

Wel uw uren blijven bijhouden!

Houd ook in de versoepelingsperiode uw urenadministratie bij. Zo tellen niet alleen de declarabele uren mee voor het urencriterium. Ook de niet-declarabele uren, zoals de uren die u besteedt aan het bijwerken van uw administratie, de website, e.d.

 

 

 

Bron indicator Tips & Advies