Let op de fiscale eisen van een VOF

Een Vof is fiscaal gezien vaak een interessante samenwerkingsvorm. De Vof moet dan wel aan de fiscale eisen voldoen. Wat zijn deze eisen, wat is er specifiek van belang?

Populair

De Vennootschap onder firma (hierna Vof) is in het MKB een populaire samenwerkingsvorm. Ook tussen echtgenoten en partners komt de Vof veelvuldig voor. Logisch, want de Vof biedt veel fiscale voordelen. Daarom is het te begrijpen dat de fiscus aan een Vof de nodige eisen stelt. Waar moet u dan met name op letten als u met anderen in een Vof werkt.

Fiscale voordelen van Vof verleidend

Bij de fiscale voordelen van een Vof gaat het met name om de ondernemersfaciliteiten. Dit betreft met name de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve. Voor de meeste ondernemersfaciliteiten is wel vereist dat men minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf werkt. Daarnaast is voor de Vof van belang dat de winst verdeeld wordt over de vennoten en iedere vennoot voor zijn of haar aandeel apart belast wordt als ondernemer. Iedere vennoot moet dus ook als ondernemer optreden en bijv. zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Bij de winstverdeling moet er rekening gehouden worden met ieders inbreng in de Vof. Zo moet buiten kijf staan dat men deze winstverdeling ook met een willekeurige derde zou afspreken. Is dit niet aannemelijk, pas de winstverdeling dan aan.

Vof met 16 vennoten

Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij er sprake was van een Vof met 16 vennoten. Het betrof een koeriersbedrijf, waarbij iedere vennoot met een eigen bestelauto pakjes en documenten bezorgde. De inspecteur had zijn twijfels over de Vof en haalde een streep door de aangifte van een der vennoten. De inspecteur vond dat er geen sprake was van een zelfstandige ondernemer en schrapte de fiscale faciliteiten. Zo viel het belastbare inkomen over een viertal jaren bij elkaar ruim € 20.000 hoger uit.

Gelijkwaardigheid? 

In de uitspraak zien we dat de vraag centraal staat of de vennoten samenwerken op basis van gelijkwaardigheid. De situatie hoeft niet volstrekt gelijkwaardig te zijn, maar er moet wel sprake zijn van een min of meer gelijkwaardige positie. Het hof keek naar de feitelijke gang van zaken binnen de Vof en kwam tot de conclusie dat hiervan geen sprake was. De navorderingen bleven dan ook in stand.

Welke aspecten zijn van belang?

In de uitspraak zien we dat diverse aspecten het hof ertoe brengen te beslissen dat gelijkwaardigheid binnen de Vof ver te zoeken is. In de Vof was slechts één persoon bevoegd voor de Vof te handelen, stukken te tekenen, gelden te beheren en ook de Vof te verbinden als het om materialen of personen ging. De vervoerscontracten waren op zijn naam afgesloten en hij beschikte als enige over een vervoersvergunning. Bovendien gaf hij de andere vennoten aanwijzingen en hield hij toezicht op hen, bijv. voor wat betreft het aantal gerealiseerde opdrachten. De kleding en bestelauto’s droegen voorts het logo van zijn bedrijf en ook regelde hij vervanging bij ziekte.

Wat kunt u hiermee?

Een Vof is fiscaal vaak interessant, maar kansloos als niet iedere vennoot optreedt als ondernemer of als er sprake is van een situatie waarbij één vennoot overheersend is. Volledige gelijkwaardigheid binnen een Vof is niet vereist, maar een situatie, zoals hiervoor geschetst is, is bij voorbaat kansloos. Zorg dus binnen een Vof altijd voor een goede verdeling van de verantwoordelijkheden en beheersactiviteiten.

 

 

 

Bron indicator tips en advies