Check de factuurvereisten

Voor de btw is het van groot belang dat de facturen die u uitreikt en ontvangt, voldoen aan de factuurvereisten. In de praktijk gaat dit echter nogal eens mis. Waar moet u op letten? Wij zetten het nog eens voor u op een rij.

Belang van correcte facturen

Het opstellen van een juiste factuur is voor elke btw-ondernemer fiscaal van groot belang. Als de Belastingdienst, naar aanleiding van de btw-aangifte, facturen opvraagt, moeten zowel de inkoop- en verkoopfacturen voldoen aan factuurvereisten. Voldoen de verkoopfacturen niet aan de factuurvereisten, dan loopt u als btw-ondernemer het risico dat er boetes worden opgelegd. Als de inkoopfacturen niet voldoen aan de factuurvereisten, dan kan de Belastingdienst de in aftrek gebrachte btw weigeren.

Overzicht factuurvereisten

Op een factuur moet in ieder geval staan:

 • de datum van uitreiking van de factuur;
 • een opeenvolgend factuurnummer (meerdere reeksen is toegestaan);
 • het btw-identificatienummer van de leverancier/dienstverlener;
 • het btw-identificatienummer van de afnemer als er een verleggingsregeling van toepassing is of als er een intracommunautaire levering wordt verricht;
 • de naw-gegevens van de leverancier en van de afnemer. Vermeld hierbij de volledige juridische naam van de leverancier en de afnemer. Het vermelden van de handelsnaam mag ook, op voorwaarde dat deze in combinatie met het adres en woonplaats bij de KvK is geregistreerd. Vermeld ook het volledige adres waar de leverancier en de afnemer feitelijk zijn gevestigd. Het vermelden van alleen een postbusnummer is niet voldoende;
 • de hoeveelheid en een duidelijke omschrijving (aard) van de geleverde goederen of diensten;
 • de datum waarop de levering of dienst heeft plaatsgevonden;
 • de maatstaf van heffing voor elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs exclusief btw, evenals de eventuele vooruitbetalingskortingen en andere kortingen als deze niet in de eenheidsprijs zijn begrepen;
 • het toegepaste btw-tarief;
 • het te betalen btw-bedrag in euro’s. Als de te betalen bedragen zijn overeengekomen in een andere geldeenheid, dan wordt de wisselkoers vastgesteld overeenkomstig de laatst genoteerde verkoopkoers op het tijdstip waarop de btw verschuldigd wordt;
 • bij een fiscale eenheid btw wordt er op de factuur geen btw opgenomen. Vermeld op de factuur ‘geen btw vanwege fiscale eenheid btw’;
 • overige niet-btw-factuurvereisten: het KvK-nummer en het bankrekeningnummer en BIC/IBAN van de leverancier.

Vereenvoudigde btw-factuur

Niet meer dan € 100 inclusief btw

Als er goederen en/of diensten worden geleverd voor een bedrag van niet meer dan € 100 inclusief btw, dan volstaat een vereenvoudigde factuur. Dit mag ook een kassabon zijn. Een vereenvoudigde factuur mag niet worden uitgereikt in grensoverschrijdende situaties.

Vereisten

Op een vereenvoudigde factuur moet in ieder geval wel worden vermeld:

 • de datum van uitreiking;
 • de identiteit van leverancier en afnemer;
 • de hoeveelheid geleverde goederen of omvang verrichte diensten en het soort goed of dienst;
 • het te betalen bedrag aan btw.

 

 

 

Bron indicator Tips & Advies