Voorlopige aanslag ineens betalen?

Waar kiest u voor? De voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 ineens betalen of in maandelijkse termijnen nu de rente zo laag is?

Voorlopige aanslag

De Belastingdienst kan steeds vaker vooraf inschatten hoeveel inkomstenbelasting (IB) u moet betalen in het komende jaar. De voorlopige aanslag IB 2020 wordt opgelegd via een schatting die gebaseerd is op de belastingaanslag van het voorgaande jaar.

Korting

U krijgt tot 31 december 2020 de tijd om uw voorlopige aanslag 2020 te betalen. Dat mag u doen in elf maandelijkse termijnen, vanaf eind februari tot en met eind december. Wanneer u echter de voorlopige aanslag in één keer betaalt, krijgt u een betalingskorting op het te betalen bedrag.

Ook als u de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2020 in één keer betaalt, krijgt u een betalingskorting op het te betalen bedrag. De betalingskorting wordt berekend over de helft van het bedrag dat u moet betalen. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met 4%. Daarnaast wordt er gekeken naar de periode waarover u het bedrag mag betalen in verhouding tot het totaalaantal dagen in een jaar. Hierbij wordt iedere volle maand op 30 dagen gesteld en een jaar op 360 dagen. Voor de maand waarin de eerste vervaldag valt, wordt het werkelijk aantal dagen geteld vanaf de dag na de eerste vervaldag.

U heeft alleen maar recht op deze korting als u tijdig betaalt. Het te betalen bedrag minus de korting moet op de datum die op uw aanslag staat bij ‘eerste vervaldag’ op de rekening van de fiscus staan.

Heeft u het geld hard nodig voor uw bedrijf, dan kunt u beter in termijnen betalen. Maar als u geld op een bankrekening heeft staan en u dit geld nergens anders voor nodig heeft, is het gezien de lage bankrente nu aantrekkelijk om in één keer te betalen.

 

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies