‘Schat, wil je mijn fiscaal partner worden?’

Als u fiscaal gezien elkaars partner bent, heeft dit diverse gevolgen. Maar wanneer bent u eigenlijk elkaars partner en kunt u hierin zelf sturen? Wat zijn de voor- en nadelen?

Fiscaal partner als …

  • U bent fiscaal gezien elkaars partner als u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft. Daarnaast bent u elkaars partner als u op hetzelfde adres staat ingeschreven én een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
  • U bent allebei meerderjarig en hebt samen een notarieel samenlevingscontract afgesloten.
  • U heeft samen een kind of één van u heeft een kind van de ander erkend.
  • U bent bij een pensioenfonds aangemeld als pensioenpartners.
  • U bent samen eigenaar van een eigen woning, waarin u allebei woont.
  • U bent allebei meerderjarig en op uw adres staat ook een minderjarig kind van één van u beiden ingeschreven, tenzij er sprake is van commerciële verhuur
  • U bent meerderjarig en woont met een minderjarig kind in een opvangwoning of een huis voor beschermd wonen via de Wmo. U bewoont die woning samen met een meerderjarige, die eveneens op dat adres staat ingeschreven.
  • U en uw huisgenoot waren het jaar ervoor al fiscale partners.

Verdelen aftrekposten

Een belangrijk voordeel van het fiscaal partnerschap is dat u enkele aftrekposten willekeurig over u en uw partner mag verdelen. Door aftrek toe te delen aan degene met het hoogste inkomen, levert dit het meeste op. Het aangifteprogramma van de fiscus maakt het u wat dat betreft makkelijk. Door een verdeling te maken in de aftrekposten en bijbehorende bedragen, ziet u direct wat dit oplevert. Bij een wijziging van de verdeling ziet u direct of dit gunstig uitpakt, of juist niet.

Welke mag u verdelen?

De belangrijkste aftrekbare kosten die u mag verdelen, zijn de aftrek eigen woning (betaalde hypotheekrente minus het eigenwoningforfait), zorgkosten en giften.

Drempels en vrijstellingen

Het partnerbegrip is ook van belang voor drempels en vrijstellingen. Zo mag u bijvoorbeeld voor de giftenaftrek de giften van uzelf en die van uw partner bij elkaar optellen. Kijk uit voor de drempel; het bedrag dat niet aftrekbaar is, wordt dan berekend over beide inkomens. Hetzelfde geldt voor de aftrek van zorgkosten.

Voor de belasting over sparen en beleggen in box 3 moet u beide vermogens bij elkaar optellen, maar u heeft ook recht op een dubbele vrijstelling. Het hebben van een partner kan dan positief uitpakken, maar ook negatief. Rekenen dus!

Toeslagen?

Ook als u recht heeft op één of meer toeslagen, is het van belang of u een partner heeft. De regels hiervoor zijn grotendeels hetzelfde als voor de belasting, maar niet altijd. Staat u bijvoorbeeld niet op hetzelfde adres ingeschreven, maar bent u wel gehuwd, dan telt uw partner tóch niet mee voor de huurtoeslag. Met een partner krijgt u wel meer toeslag, maar dit voordeel neemt af naarmate diegene meer eigen inkomen heeft.

Niets te kiezen, wel te delen

Wel kunt u soms invloed uitoefenen op de voorwaarden, zoals bij de vraag of u samen een woning koopt en daardoor partner wordt. Het zal echter niet vaak voorkomen dat het fiscale partnerschap doorslaggevend is voor een keuze. Het is wel een reëel argument om mee te nemen in uw overwegingen.

 

 

Bron: indicator tips & advies