Controle op misbruik coronamaatregelen

De controle-instanties, zoals de FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst), zijn extra alert op misbruik van de coronasteunmaatregelen.

Zo is recentelijk bijvoorbeeld een 25-jarige man uit Naaldwijk aangehouden vanwege verdenking van valsheid in geschrifte en oplichting. Na de doorzoeking van zijn woning is er beslag gelegd op de administratie, een computer en telefoons.

Aanpassing inschrijving KvK

Het vermoeden bestaat dat de inschrijving bij de Kamer van Koophandel werd aangepast om aanspraak te kunnen maken op de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19). Deze TOGS bestaat uit een tegemoetkoming van € 4.000 voor gedupeerde ondernemingen in specifieke sectoren die schade lijden door de coronamaatregelen. De man stond bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met een eenmanszaak. Op het vestigingsadres hiervan blijkt echter geen eenmanszaak te zijn gevestigd.

Bank

Nadat een bank een ongebruikelijke transactie meldde bij de FIU (Financial Intelligence United), werd het onderzoek gestart. De FIU is het overheidsmeldpunt voor ongebruikelijke financiële transacties. Onder anderen banken, verzekeraars, notarissen en accountants hebben een meldplicht bij ongebruikelijke transacties. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket. Banken zijn alert op ongebruikelijke transacties.

Ongebruikelijke transacties?

Ongebruikelijke transacties kunnen nu bijvoorbeeld transacties van kapperszaken en horecazaken zijn die geld in contanten zijn blijven storten in de periode dat ze wegens corona gesloten moesten zijn. Zo was er een ander geval van een ondernemer die de volledige inventaris lang geleden verkocht, maar toch noodsteun aanvroeg. Een alarmsignaal ging ook af bij de bank toen een ondernemer in maart veel meer salaris uitbetaalde dan in de maanden daarvoor, dit omdat de loonkostensubsidie wordt bepaald op basis van de lonen in maart. De betreffende ondernemers dienen dan met een goede verklaring hiervan te komen. Zo niet, dan doen banken een melding bij de Financial Intelligence Unit plus dat de bank gaat beoordelen of de bankrekening van de betreffende relatie gesloten dient te worden.

Geen omzetverlies?

Uit de controle bleek dat de man geen kosten heeft gemaakt voor zijn bedrijf en ook geen omzet genereerde. Het valt dan ook te betwijfelen of de verdachte omzetverlies heeft geleden door de coronamaatregelen. De TOGS-aanvraag bij RVO.nl (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is daarom waarschijnlijk onrechtmatig aangevraagd. De verdachte heeft de inmiddels ontvangen tegemoetkoming dezelfde dag direct opgenomen.

 

 

 

Bron indicator Tips & Advies