Auto op de zaak of privé, een lastige keuze

De auto is voor veel ondernemers een belangrijke zaak. Niet alleen wilt u zich representatief vervoeren, ook is het van belang wat fiscaal de meest gunstige aanpak is. De auto op de zaak en dan maar de bijtelling slikken of toch beter privé?

Gedoe

De auto is een veelvoorkomend onderwerp aan de borreltafel of op recepties. “Hoe heb jij dat geregeld?” en “Wat is de voordeligste aanpak?” In de praktijk merken wij dat veel ondernemers door de bomen eigenlijk het bos niet meer zien. Te veel regels, te veel uitzonderingen, te veel gedoe …

Auto van de zaak – bijtelling

Op de balans

Om te beginnen moet er worden bepaald of u de auto voor de heffing van de inkomstenbelasting zakelijk of privé gaat rijden. Het voordeel van een auto op de zaak is dat u de kosten hiervan ten laste van uw winst kunt brengen. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Correctie voor privégebruik

U moet er echter wel rekening mee houden dat deze kosten mogelijk niet volledig aftrekbaar zijn. Er moet namelijk een correctie (bijtelling) plaatsvinden op het moment dat u met de auto op jaarbasis meer dan 500 kilometer privé rijdt. Bij een niet-elektrische auto bedraagt deze correctie 22% van de cataloguswaarde. Voor een elektrische auto (in 2020) bedraagt de bijtelling 8% van de cataloguswaarde tot € 45.000. Daarboven geldt het reguliere bijtellingstarief van 22%.

Niet hoger dan de kosten

Deze correctie is nooit hoger dan de kosten die binnen uw onderneming voor de auto in aftrek worden gebracht. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met de afschrijvingskosten op de auto.

Ander bijtellingspercentage

Het is mogelijk dat er voor uw auto nog een afwijkend percentage geldt. Dit is het geval als de auto voor 2020 op naam is gesteld. In principe blijft het bijtellingspercentage dat in het jaar van tenaamstelling geldt, namelijk voor een periode van 60 maanden gelden. Ga dus goed na welk bijtellingspercentage in uw geval van toepassing is.

Privéauto – kilometervergoeding

Zakelijke ritten declareren

U kunt er ook voor kiezen om uw auto niet op de zaak te zetten, maar tot uw privévermogen te rekenen. In dat geval krijgt u geen correctie wegens privégebruik voor uw kiezen. De kosten van de auto mogen echter ook niet zakelijk worden genomen. Hierop bestaat een uitzondering. Voor zakelijke kilometers die u met de auto rijdt, mag u € 0,19 per kilometer in rekening brengen aan uw onderneming.

Voorbeeld: Als u op jaarbasis 15.000 zakelijke kilometers met een privéauto rijdt, dan mag in de onderneming een bedrag van € 2.850 als reiskosten in mindering worden gebracht op de winst.

Ook woon-werkverkeer

Als zakelijke kilometers worden aangemerkt alle zakelijke ritten die u met de auto maakt. Denk daarbij aan ritten naar leveranciers, klanten, uw accountant en de bank. Ook woon-werkverkeer wordt als zakelijk aangemerkt.

Wanneer kunt u kiezen?

Gemengd gebruik

U heeft dus de keuze om uw auto tot uw ondernemings- of tot uw privévermogen te rekenen. Dit geldt als het zakelijke gebruik minimaal 10% en maximaal 90% bedraagt. Wordt de auto door u alleen voor zakelijke ritten of alleen voor privéritten gebruikt, dan bent u verplicht de auto als zakelijk of als privé aan te merken.

Bij aanschaf

U kunt deze keuze overigens in principe alleen maken op het moment van aanschaf van de auto. Op dat moment moet er bepaald worden wat de meest voordelige optie is.

Bijzondere omstandigheid

Heeft u de auto eenmaal in bezit, dan mag u de eerder gemaakte keuze alleen wijzigen in geval van een bijzondere omstandigheid. Het gebruik van de auto moet dan ingrijpend zijn gewijzigd, bijv. als u voorheen de auto voor 90% privé gebruikte en nu nagenoeg niet meer. Het is dus niet zomaar toegestaan om de auto naar uw privévermogen over te brengen omdat dit fiscaal inmiddels beter uitkomt.

Enkele vuistregels

  • Over het algemeen is het voordeliger om (vrijwel) nieuwe auto’s op de zaak te zetten.
  • Rijdt u veel privé, dan is op de zaak zetten eveneens vaak voordeliger.
  • Een elektrische auto is door de lage bijtelling vaak voordeliger om op de zaak te zetten. Anderzijds krijgt u bij aanschaf van een elektrische auto privé sinds 1 juli 2020 een subsidie.
  • Oudere auto’s rijdt u meestal voordeliger privé, omdat de bijtelling gekoppeld is aan de prijs in het jaar van aankoop.

Weinig of geen privégebruik?

Geen bijtelling

Hiervoor zijn we er steeds van uitgegaan dat u de auto voor meer dan 500 kilometer privé gebruikt. Is dit niet het geval, dan krijgt u geen bijtelling. De auto rekent u dan verplicht tot uw ondernemingsvermogen. Dit is bovendien ook veel aantrekkelijker, omdat u geen bijtelling voor privégebruik in aanmerking hoeft te nemen.

Hoe zit het met de btw?

Btw-correctie voor privégebruik

Naast de heffing van de inkomstenbelasting speelt ook de btw een rol bij uw keuze. Als u de auto zakelijk rijdt, dan mag u de btw op de aanschaf en de periodieke kosten verrekenen. Voor het privégebruik van de auto wordt er echter wederom een correctie toegepast. Deze komt er kort gezegd op neer dat u jaarlijks 2,7% van de cataloguswaarde moet corrigeren op de afgetrokken btw.

Lagere correctie

Deze correctie kan lager uitpakken als u de auto reeds vijf jaar in bezit heeft. In dat geval wordt de btw-correctie verlaagd tot 1,5% van de cataloguswaarde van de auto. Ook is het mogelijk aan te tonen dat de btw die verband houdt met het privégebruik, lager is. Houd er dan rekening mee dat woon-werkverkeer voor de btw als privé wordt gezien.

Aanschaf ‘youngtimer’

Wilt u echt voordelig autorijden?

Overweeg dan de aanschaf van een zogenaamde ‘youngtimer’. Dit is een auto die ouder is dan 15 jaar. De bijtelling hiervoor bedraagt maar liefst 35%, maar deze wordt berekend over de werkelijke waarde van de auto. Daardoor valt de correctie op de aftrek van de autokosten binnen uw onderneming bijzonder laag uit. Het is bij een dergelijke auto nagenoeg altijd voordelig om deze op de zaak te zetten.

Voorbeeld: Stel, u koopt een Volvo V70 van 16 jaar oud. De werkelijke waarde hiervan bedraagt € 4.000. De jaarlijkse kosten (incl. afschrijving) bedragen € 7.500. U rijdt zowel zakelijk (10.000 km) als privé (5.000 km) met de auto.

Privé

Als u de auto tot uw privévermogen rekent, dan mag u hiervoor 10.000 x € 0,19 = € 1.900 als reiskosten in uw onderneming opvoeren.

Op de zaak

Rekent u de auto tot uw zakelijk vermogen, dan mogen de totale kosten ad. € 7.500 in aftrek worden gebracht. Wel moet daarop een correctie plaatsvinden. Deze bedraagt in dit geval 35% x € 4.000 = € 1.400. Er mag dus binnen uw onderneming een aftrekpost van € 6.100 aan autokosten worden opgevoerd. Het is dus het meest gunstig om deze auto op de zaak te zetten.

Let op de btw

Voor de heffing van de btw geldt hiervoor helaas geen bijzondere regeling. U moet nog steeds een aanzienlijke correctie met betrekking tot de aftrek van btw toepassen.

 

Bron indicator Tips & Advies