Webmodule werken met zzp’ers

Al geruime tijd werkt de overheid aan een regelgeving voor zzp’ers. Een nieuwsbericht in juni kondigt een pilot met een nieuwe webmodule aan.

Ook (para)medici zullen in de toekomst opnieuw kritisch moeten kijken naar de werkrelatie, wanneer opdrachten worden uitgevoerd door zzp’ers. Het gaat hierbij onder andere om praktijkondersteuners en waarnemers, maar ook in andere functies wordt er gewerkt met zzp’ers. Diverse oplossingen hebben in de voorbije jaren het levenslicht gezien en zijn om uiteenlopende redenen geen succes gebleken. De laatste poging, waarbij er wordt gewerkt met modelovereenkomsten, blijkt in de praktijk ook niet te voldoen. In afwachting van de nieuwe regels wordt niet gehandhaafd, tenzij er sprake is van ‘kwaadwillenden’. Dit ‘handhavingsmoratorium’ wordt verlengd tot 1 januari 2021.

Minimumtarief?

Inmiddels lag er een (concept)wetsvoorstel voor een minimumtarief voor zzp’ers en de zelfstandigenverklaring voor hogere tarieven. Volgens belanghebbenden bracht dit voorstel zodanige administratieve lasten met zich mee dat deze in de praktijk onwerkbaar zou zijn. Minister Koolmees heeft besloten om dit wetsvoorstel niet in te dienen.

Webmodule

Er is aangekondigd dat een webmodule opdrachtgevers behulpzaam kan zijn bij de beoordeling of opdrachten buiten dienstbetrekking kunnen worden uitgevoerd. De webmodule komt vanaf het najaar als pilot beschikbaar en kan dan in eerste instantie op vrijwillige basis worden gebruikt om vertrouwd te raken met de nieuwe werkwijze.

Zekerheid vooraf

Als er uit de online ingevulde vragenlijst blijkt dat de opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd, wordt een opdrachtgeversverklaring afgegeven. Mits alle vragen naar waarheid zijn ingevuld, biedt deze opdrachtgeversverklaring vooraf zekerheid over de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Werkbaar?

Uit geledingen van VNO-NCW en de MKB-organisaties zijn al kritische reacties gekomen: “Veel gedoe voor weinig zekerheid”. Eerste testen wijzen uit dat de vragenlijst vaak te weinig duidelijkheid oplevert.

 

 

 

Bron: Indicator Tips & Advies